Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn

Har du möjlighet att hjälpa ett ensamkommande barn eller ungdom?

När barnet/ungdomen som flytt till Sverige beviljats permanent uppehållstillstånd, ska kommunen utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att du får följa en ung människas väg mot vuxenlivet. Din uppgift är att bevaka att barnets behov blir tillgodosedda på olika områden. Du ska också istället för föräldrarna fatta beslut som rör till exempel boende, skola och ekonomi. Samarbetet med familjehemsföräldrar/boendepersonal, skola och socialtjänst är viktigt.

Du har inte den dagliga kontakten eller omsorgen om barnet, inte heller något försörjningsansvar. Barnet bor i ett familjehem eller på särskilt boende där det finns vuxna som har det dagliga praktiska ansvaret.

Förordnandet upphör när barnet fyller arton år. Det upphör även om någon av barnets föräldrar anländer till Sverige.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Är du intresserad vänder du dig till rekryteringsgruppen på social- och äldreförvaltningen. Vi träffar dig och ger mer information. Är du fortfarande intresserad går vi vidare med en personlig intervju. Vi ber dig också om tillstånd att göra kontroll i social-, kronofogde- och polisregistret.

När utredningen är klar får du och barnet/ungdomen träffa varandra. Socialnämnden ansöker sedan hos tingsrätten om tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 4 juli 2022