Ledsagare och avlösare

Foto: Mostphotos

En ledsagare hjälper en person med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet. En avlösare avlastar föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning i deras hem.

Att vara ledsagare

Som ledsagaren hjälper du en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad eller i kontakten med myndigheter.

Personer som kan erbjudas en ledsagare är ungdomar och vuxna inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt äldre inom SOL (socialtjänstlagen).

Att vara avlösare

Som avlösare avlastar du föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning i deras hem, så att de kan utföra sysslor eller aktiviteter ensamma eller tillsammans med andra barn i familjen. Du kan få handledning i uppdraget från kontaktsekreteraren på kommunen.

Vem kan bli ledsagare eller avlösare?

Du behöver ingen speciell utbildning för detta, däremot krävs det engagemang, erfarenhet och känsla för människor. Insatserna brukar ligga på ca 10–30 timmar i månaden utifrån insatstagarens behov och beslut från handläggare. Det är meriterande är om du har erfarenhet av funktionsnedsättningar.

Hur går det till?

Skicka in din ansökan via mejl. Innan du kan påbörja ett uppdrag gör en kontaktsekreterare en utredning av dig genom intervju, referenstagning och utdrag från polisregistret. Sedan görs en matchning mellan dig och en insatstagare.

Ersättning

Att vara ledsagare eller avlösare är en social insats. Du får du timarvode och ersättning för de utgifter du har i uppdraget.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI ledsagare eller avlösare?

Mejla till: socialforvaltningen@haninge.se

Ange:

  • Vilka uppdrag du är intresserad av
  • Ditt namn
  • Din mejladress och telefonnummer

En rekryterare kommer sedan att kontakta dig.

Behandling av personuppgifter:
Tänk på att all skriftlig kommunikation med Haninge kommun blir allmän handling som kan komma att lämnas ut om den inte omfattas av sekretess. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om hur Haninge kommun behandlar dina personuppgifter

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2019