Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ledsagare och avlösare

En ledsagare hjälper en person med funktionsvariation att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet. En avlösare avlastar föräldrar till ett barn med funktionsvariation i deras hem.

En pojke och en flicka går längs med en trottoar och håller varandra i handen Foto: Mostphotos

Vem kan ha en ledsagare eller avlösare?

Att ha en ledsagare eller avlösare är frivilligt och någonting man ansöker om. Personer som kan erbjudas ledsagare och avlösare är barn, ungdomar och vuxna som har rätt till stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enligt SoL (socialtjänstlagen). Beslut tas med stöd i ovanstående lagar. 

Att vara ledsagare

Som ledsagare arbetar du i nära relation med den enskilde. Du hjälper och stöttar en ungdom eller vuxen med funktionsvariation att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet och underlättar i kontakten med andra människor. Det kan exempelvis handla om att delta i olika fritidsaktiviteter, träffa vänner, gå på bio eller bara ta en promenad.

Syftet med insatsen är att bryta den sociala isolering som kan vara en följd av att ha en funktionsvariation.

Att vara avlösare

Som avlösare arbetar du i nära relationer med familjer i deras hem. Du avlastar föräldrar eller anhöriga till ett barn med funktionsvariation så de kan utföra sysslor och aktiviteter på egen hand eller tillsammans med andra familjemedlemmar.

Syftet med insatsen är att föräldrar eller anhöriga ska få tid för den övriga familjen, aktiviteter eller återhämtning.

Vem kan bli ledsagare eller avlösare?

Du behöver inte ha någon speciell utbildning för att vara ledsagare eller avlösare. Däremot krävs det ett stort engagemang och att du tycker om att hjälpa människor. Du bör ha tidigare erfarenhet av barn, ungdomar eller vuxna med olika funktionsvariationer.

Som person är du ansvarsfull, pålitlig och brinner för att hjälpa andra. Då man arbetar i nära relation är det viktigt att du har ett långsiktigt tänk för uppdraget. Du kan få handledning i uppdraget från kontaktsekreteraren på kommunen.

Uppdragen är timbaserade och utgår från insatstagarens behov och beslut från handläggare. Ett uppdrag kan vara från 6-30 timmar i månaden, man kan ha fler uppdrag om så önskas.

Då vi försöker matcha ledsagare och avlösare efter den enskildes önskemål söker vi personer i alla åldrar, med olika intressen, kulturer och livserfarenheter.

Hur går det till?

Du kan göra en ansökan genom att fylla i ett formulär på webben eller mejla till oss. Stämmer din intresseanmälan in på vad vi söker kommer ansvarig kontaktsekreterare höra av sig till dig och göra en kortare utredning. Utredningen består av intervju, referenstagning och utdrag från polisregistret. Sedan görs en matchning mellan dig och en insatstagare.

Ersättning

Att vara ledsagare eller avlösare är en social insats. Du får du timarvode och ersättning för de utgifter du har i uppdraget.

Intresseanmälan - ledsagare och avlösare

Jag vill ha mer information om:
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras av Haninge kommun och har tagit del av information på denna sida om hur kommunen kommer att behandla mina personuppgifter.
Korrekt ifyllt

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att ge intresseanmälda mer information om att bli ledsagare eller avlösare. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du godkänner.

Dina personuppgifter sparas i 1 (ett år) eller efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter
Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Datainspektionen
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt

För frågor om att bli ledsagare eller avlösare, kontakta: 

Nanna Palm
Kontaktsekreterare
Nanna.Palm@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 januari 2023