För dig som vill hjälpa andra

Ge en stund av din tid och få glädje och värdefulla erfarenheter tillbaka! Det finns många sätt att engagera sig för medmänniskor i kommunen.

Ett jourhem tar emot ett barn/ungdom med kort varsel och under en begränsad tid. 

Läs mer om jourhem


Ett familjehem tar emot ett barn under en period eller under hela barnets uppväxt.

Läs om familjehem


En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskonpar i sitt hem en helg i månaden eller oftare.

Läs om kontaktfamilj


En korttidsfamilj tar emot ett barn med någon typ av funktionsnedsättning i hemmet en till två helger i månaden.

Läs om korttidsfamilj


En kontaktperson stödjer en person som har sociala svårigheter eller en psykisk funktionsnedsättning.

Läs om kontaktperson


En ledsagare hjälper en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet.

Läs om ledsagare


En avlösare avlastar föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning i deras hem.

Läs om avlösare


En god man eller förvaltare hjälper den som har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska intressen. Det kan till exempel gälla personer med sjukdom, psykisk ohälsa eller försvagat hälsotillstånd.

Läs mer om god man och förvaltare


En vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn bevakar att barnets behov blir tillgodosedda på olika områden.

Läs om vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn

Senast uppdaterad: 28 september 2021