För dig som vill hjälpa andra

Ge en stund av din tid och få glädje och värdefulla erfarenheter tillbaka! Det finns många sätt att engagera sig för medmänniskor i kommunen.


Ett familjehem tar emot ett barn under en period eller under hela barnets uppväxt.

Läs om familjehem


En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskonpar i sitt hem en helg i månaden eller oftare.

Läs om kontaktfamilj


En kontaktperson stödjer en person som har sociala svårigheter eller en psykisk funktionsnedsättning.

Läs om kontaktperson


En korttidsfamilj tar emot ett barn med någon typ av funktionsnedsättning i hemmet en till två helger i månaden.

Läs om korttidsfamilj


En ledsagare hjälper en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet.

Läs om ledsagare


En avlösare avlastar föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning i deras hem.

Läs om avlösare


En god man hjälper någon som inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan till exempel gälla personer med demens, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Läs mer om god man


En förvaltare utses när godmanskap inte är tillräckligt. Det kan handla om att någon vidtar åtgärder med sin ekonomi på ett sätt som hotar dennes ekonomi och sociala situation.

Läs mer om förvaltarskap


En vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn bevakar att barnets behov blir tillgodosedda på olika områden.

Läs om vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 november 2020