Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Korttidsfamilj för person med funktionsnedsättning

Att vara korttidsfamilj innebär att du tar emot ett barn med någon typ av funktionsnedsättning i ditt hem en till två helger i månaden. Syftet är att avlasta föräldrarna och att ge barnet miljöombyte.

En flicka sitter tillsammans med en kvinna inomhus Foto: Mostphotos

Vem kan ha korttidsfamilj?

Barn som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel vara ett barn med Autism nivå 1, Downs syndrom eller andra störningar inom autismspektrat.

Att vara korttidsfamilj

Som korttidsfamilj behöver ni inte ha någon speciell utbildning. Det viktiga är att ni tycker om barn och ungdomar och vill göra en insats för någon. Meriterande är om ni har erfarenhet av funktionsnedsättningar.

Vilka kan bli korttidsfamilj?

Ibland kan en korttidsfamilj vara släktningar eller några som barnet redan känner.

Hur går det till?

Ni kan göra en ansökan genom att fylla i ett formulär på webben eller mejla till oss. Innan ni kan påbörja ett uppdrag som kontaktfamilj gör en kontaktsekreterare en utredning av familjen genom intervju, hembesök, referenstagning och utdrag från de offentliga registren.

Ersättning

Att vara korttidsfamilj är ingen anställning utan ett uppdrag. Som korttidsfamilj får ni ett arvode som ersättning för uppdraget och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för exempelvis mat och aktiviteter. Arvodet och omkostnadsersättningen följer Sveriges kommuners och landstings riktlinjer. Möjlighet till handledning finns.

Intresseanmälan - du som vill hjälpa andra
Jag vill ha mer information om * Jag vill ha mer information om *

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Kontakt

För frågor om att bli korttidsfamilj för person med funktionsnedsättning, kontakta:

Heidi Lindfors
Kontaktsekreterare
08-606 75 49
heidi.lindfors@haninge.se

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att ge intresseanmälda mer information om att bli korttidsfamilj. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du godkänner.

Dina personuppgifter sparas i 1 (ett år) eller efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
08-657 61 00
imy@imy.se

Senast uppdaterad: 28 september 2021