Korttidsfamilj för person med funktionsnedsättning

Foto: Mostphotos

Att vara korttidsfamilj innebär att du tar emot ett barn med någon typ av funktionsnedsättning i ditt hem en till två helger i månaden. Syftet är att avlasta föräldrarna och att ge barnet miljöombyte.

Vem kan ha korttidsfamilj?

Barn som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel vara ett barn med Autism nivå 1, Downs syndrom eller andra störningar inom autismspektrat.

Att vara korttidsfamilj

Som korttidsfamilj behöver ni inte ha någon speciell utbildning. Det viktiga är att ni tycker om barn och ungdomar och vill göra en insats för någon. Meriterande är om ni har erfarenhet av funktionsnedsättningar.

Vilka kan bli korttidsfamilj?

Ibland kan en korttidsfamilj vara släktningar eller några som barnet redan känner.

Hur går det till?

Ni kan göra en ansökan genom att fylla i ett formulär på webben eller mejla till oss. Innan ni kan påbörja ett uppdrag som kontaktfamilj gör en kontaktsekreterare en utredning av familjen genom intervju, hembesök, referenstagning och utdrag från de offentliga registren.

Ersättning

Att vara korttidsfamilj är ingen anställning utan ett uppdrag. Som korttidsfamilj får ni ett arvode som ersättning för uppdraget och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för exempelvis mat och aktiviteter. Arvodet och omkostnadsersättningen följer Sveriges kommuners och landstings riktlinjer. Möjlighet till handledning finns.

Intresseanmälan – Korttidsfamilj

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2019