Kontaktfamilj för barn eller ett syskonpar

Foto: Mostphotos

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem en helg i månaden eller oftare. Barnen deltar i kontaktfamiljens vardag. Tonåringar kan ha kontaktfamilj men oftast har de en kontaktperson istället.

Anledningarna till att barn behöver kontaktfamilj är olika. Föräldrarna kan vara isolerade, sjuka eller ha olika sociala problem. Ibland har barnen särskilda behov av uppmärksamhet och stimulans eller så behöver de mer lugn och ro. Att ha en kontaktfamilj är helt frivilligt.

Om du vill veta mer om uppdragen som familjehem och kontaktfamilj är du välkommen till våra informationsträffar på följande tider:

  • Torsdag den 20 februari klockan 16.45 i kommunhuset. Anmäl dig innan 17 februari till: familjehem@haninge.se
  • Torsdag den 23 april klockan 16.45 i kommunhuset. Anmäl dig innan 20 april till: familjehem@haninge.se

Att bli kontaktfamilj

Du och din familj behöver inte ha någon speciell utbildning för att vara kontaktfamilj. Huvudsaken är att ni tycker om barn och ungdomar och vill göra en insats för andra. Ibland kan en kontaktfamilj bestå av en släkting eller någon annan som barnet redan känner.

Kontaktfamiljer är en av de vanligaste frivilliga och förebyggande insatserna inom socialtjänsten. Den som får kontaktfamilj har själv ansökt om det. Innan du får ett uppdrag som kontaktfamilj gör vi på socialtjänsten en utredning med hembesök, referenstagning och utdrag från de offentliga registren.

Vad innebär uppdraget?

Innan uppdraget påbörjas träffas alla berörda tillsammans. Om allt känns bra får ni träffas några gånger på prov. För att det inte ska bli en allt för stor omställning för barnet gör vi en invänjningsplan, ungefär som när barn börjar på dagis. Det kan vara omvälvande för ett barn att till exempel sova i ett nytt hem. Varje halvår följs uppdraget upp tillsammans med socialsekreterare. Då diskutera vi om målet och syftet med uppdraget följs och om något behöver förändras.

Ersättning

Att vara kontaktfamilj är ingen anställning utan ett ideellt uppdrag. Kontaktfamiljen får ett arvode som utgör ersättning för det arbete som du utför och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera.

Haninge kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer för ersättningar.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Mejla till: socialforvaltningen@haninge.se

Ange:

  • Vilka uppdrag du är intresserad av
  • Ditt namn
  • Din mejladress och telefonnummer

En rekryterare kommer sedan att kontakta dig.

Behandling av personuppgifter:
Tänk på att all skriftlig kommunikation med Haninge kommun blir allmän handling som kan komma att lämnas ut om den inte omfattas av sekretess. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om hur Haninge kommun behandlar dina personuppgifter

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2019