Kontaktfamilj för barn eller ett syskonpar

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem en helg i månaden eller oftare. Barnen deltar i kontaktfamiljens vardag. Tonåringar kan ha kontaktfamilj men oftast har de en kontaktperson istället.

En kvinna bär en flicka på ryggen Foto: Mostphotos

Anledningarna till att barn behöver kontaktfamilj är olika. Föräldrarna kan vara isolerade, sjuka eller ha olika sociala problem. Ibland har barnen särskilda behov av uppmärksamhet och stimulans eller så behöver de mer lugn och ro. Att ha en kontaktfamilj är helt frivilligt.

Välkommen till en digital informationsträff!

Om du vill veta mer om uppdragen som kontaktfamilj, familjehem och jourhem är du välkommen till våra kommande digitala informationsträffar:

  • Torsdag 26 januari klockan 16.45
  • Fredag 24 mars klockan 12.15 
  • Torsdag 25 maj klockan 16.45 

Du får en länk till mötet efter att du anmält dig. Anmäl dig till:

familjehem@haninge.se

Kan du bli kontaktfamilj?

Du och din familj behöver inte ha någon speciell utbildning för att vara kontaktfamilj. Huvudsaken är att ni tycker om barn och ungdomar och vill göra en insats för andra. Ibland kan en kontaktfamilj bestå av en släkting eller någon annan som barnet redan känner.

Kontaktfamiljer är en av de vanligaste frivilliga och förebyggande insatserna inom socialtjänsten. Den som får kontaktfamilj har själv ansökt om det. Innan du får ett uppdrag som kontaktfamilj gör vi på socialtjänsten en utredning med hembesök, referenstagning och utdrag från de offentliga registren.

Vanliga frågor och svar om att bli kontaktfamilj

Gör ett självtest och lämna ert intresse

Vad innebär uppdraget?

Innan uppdraget påbörjas träffas alla berörda tillsammans. Om allt känns bra får ni träffas några gånger på prov. För att det inte ska bli en allt för stor omställning för barnet gör vi en invänjningsplan, ungefär som när barn börjar på dagis. Det kan vara omvälvande för ett barn att till exempel sova i ett nytt hem. Varje halvår följs uppdraget upp tillsammans med socialsekreterare. Där diskuterar vi om målet och syftet med uppdraget följs och om något behöver förändras.

Ersättning

Att vara kontaktfamilj är ingen anställning utan ett ideellt uppdrag. Kontaktfamiljen får ett arvode som består av ersättning för det arbete som du utför och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera. Haninge kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer för ersättningar.

Kontakt

För frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Cina som är rekryterare.

Cina Andersson
Rekryterare
08-606 76 86
cina.andersson@haninge.se

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Mejla till: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Ange:

  • Vilka uppdrag du är intresserad av
  • Ditt namn
  • Din mejladress och telefonnummer

En rekryterare kommer sedan att kontakta dig.

Behandling av personuppgifter:
Tänk på att all skriftlig kommunikation med Haninge kommun blir allmän handling som kan komma att lämnas ut om den inte omfattas av sekretess. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om hur Haninge kommun behandlar dina personuppgifter

Senast uppdaterad: 30 november 2022