Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kontaktfamilj för barn eller ett syskonpar

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem en helg i månaden eller oftare. Barnen deltar i kontaktfamiljens vardag. Tonåringar kan ha kontaktfamilj men oftast har de en kontaktperson istället.

En kvinna bär en flicka på ryggen Foto: Mostphotos

Anledningarna till att barn behöver kontaktfamilj är olika. Föräldrarna kan vara isolerade, sjuka eller ha olika sociala problem. Ibland har barnen särskilda behov av uppmärksamhet och stimulans eller så behöver de mer lugn och ro. Att ha en kontaktfamilj är helt frivilligt.

Välkommen på våra informationsträffar

Om du vill veta mer om uppdragen som kontaktfamilj, familjehem och jourhem är du välkommen till höstens kommande informationsträffar:

  • Torsdag 26 september kl. 16.45 
  • Torsdag 14 november kl. 16.45

Höstens informationsträffar kommer att ske på kommunhuset, vi möter upp er vid entrén strax innan träffen börjar.

Anmäl ert intresse via familjehem@haninge.se

Kan du bli kontaktfamilj?

Du och din familj behöver inte ha någon speciell utbildning för att vara kontaktfamilj. Huvudsaken är att ni tycker om barn och ungdomar och vill göra en insats för andra. Ibland kan en kontaktfamilj bestå av en släkting eller någon annan som barnet redan känner.

Kontaktfamiljer är en av de vanligaste frivilliga och förebyggande insatserna inom socialtjänsten. Den som får kontaktfamilj har själv ansökt om det. Innan du får ett uppdrag som kontaktfamilj gör vi på socialtjänsten en utredning med hembesök, referenstagning och utdrag från de offentliga registren.

Vanliga frågor och svar om att bli kontaktfamilj

Gör ett självtest och lämna ert intresse

Vad innebär uppdraget?

Innan uppdraget påbörjas träffas alla berörda tillsammans. Om allt känns bra får ni träffas några gånger på prov. För att det inte ska bli en allt för stor omställning för barnet gör vi en invänjningsplan, ungefär som när barn börjar på dagis. Det kan vara omvälvande för ett barn att till exempel sova i ett nytt hem. Varje halvår följs uppdraget upp tillsammans med socialsekreterare. Där diskuterar vi om målet och syftet med uppdraget följs och om något behöver förändras.

Ersättning

Att vara kontaktfamilj är ingen anställning utan ett ideellt uppdrag. Kontaktfamiljen får ett arvode som består av ersättning för det arbete som du utför och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera. Haninge kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer för ersättningar.

Kontakt

För frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Janna eller Karoline som är rekryterare.

Janna Holmgren
Rekryterare
08-606 81 60
janna.holmgren@haninge.se

Karoline Karlsson
Rekryterare
08-606 76 59
karoline.karlsson@haninge.se

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Mejla till: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Ange:

  • Vilka uppdrag du är intresserad av
  • Ditt namn
  • Din mejladress och telefonnummer

En rekryterare kommer sedan att kontakta dig.

Behandling av personuppgifter:
Tänk på att all skriftlig kommunikation med Haninge kommun blir allmän handling som kan komma att lämnas ut om den inte omfattas av sekretess. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om hur Haninge kommun behandlar dina personuppgifter

Senast uppdaterad: 4 juni 2024