Jourhem

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Ett jourhem tar emot ett barn/ungdom med kort varsel och under en begränsad tid. Vi söker hela tiden familjer som vill göra skillnad och hjälpa ett barn vidare i livet.

Vuxen man och barn skalar potatis tillsammans Foto: Mostphotos

Välkommen till en digital informationsträff!

Om du vill veta mer om uppdragen som kontaktfamilj, familjehem och jourhem är du välkommen till våra kommande digitala informationsträffar:

  • Torsdag 26 januari klockan 16.45
  • Fredag 24 mars klockan 12.15 
  • Torsdag 25 maj klockan 16.45 

Du får en länk till mötet efter att du anmält dig. Anmäl dig till:

familjehem@haninge.se

Kan vi bli jourhem?

Som jourhem behöver er familj ha en trygg och stabil livssituation där en vuxen finns hemma på heltid. Ni har erfarenhet av att ta hand om egna eller andras barn samt ett engagemang att göra skillnad för barn och ungdomar. Ni har förmågan att ge omtanke och närhet samtidigt som ni förbereder för utflytt.

Vanliga frågor och svar om att bli jourhem

Gör ett självtest och lämna ert intresse

Ert ansvar och vårt stöd

Som jourhem ansvarar ni för barnets dagliga behov. Ni ska ge barnet en trygg omsorg och vägledning med förståelse för barnets upplevelse och mående. Som jourhem kommer ni ha många samarbetspartners. Av oss får ni utbildning, kontinuerligt stöd och handledning i ert uppdrag att ge barnet en trygg situation.

För att ni ska få ta emot ett barn eller ungdom i er familj krävs ett godkännande från socialnämnden. För ett godkännande görs en utredning som omfattar flera hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Kontakt

Har du frågor om att bli jourhem eller vill du lämna intresseanmälan? Kontakta oss!

familjehem@haninge.se

Mia Viberg, jourhemssekreterare
08-606 81 98
mia.viberg@haninge.se

Relaterad information

Du kan också vara jourhem via Jourhem Syd som är en kommungemensam jourhemsverksamhet mellan Huddinge, Haninge, Nacka, Salem och Värmdös kommuner.

Jourhem Syd

Senast uppdaterad: 30 november 2022