Jourhem

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Ett jourhem tar emot ett barn/ungdom med kort varsel och under en begränsad tid.

Ett barn sitter i en fåtölj och tittar på mobilen. Foto: Mostphotos

Välkommen till en digital informationsträff!

Om du vill veta mer om uppdragen som kontaktfamilj, familjehem och jourhem är du välkommen till någon av våra kommande digitala informationsträffar:

Torsdag 28 oktober klockan 16.45
Torsdag 9 december klockan 16.45

Du får en länk till mötet efter att du anmält dig. Anmälan dig till:

familjehem@haninge.se


Kan vi bli jourhem?

Som jourhem behöver er familj ha en trygg och stabil livssituation där en vuxen finns hemma på heltid. Ni har erfarenhet av att ta hand om egna eller andras barn samt ett engagemang att göra skillnad för barn och ungdomar. Ni har förmågan att ge omtanke och närhet samtidigt som ni förbereder för utflytt.

Gör ett självtest och lämna ert intresse

Ert ansvar och vårt stöd

Som jourhem ansvarar ni för barnets dagliga behov. Ni ska ge barnet en trygg omsorg och vägledning med förståelse för barnets upplevelse och mående. Som jourhem kommer ni ha många samarbetspartners. Av oss får ni utbildning, kontinuerligt stöd och handledning i ert uppdrag att ge barnet en trygg situation.

För att ni ska få ta emot ett barn eller ungdom i er familj krävs ett godkännande från socialnämnden. För ett godkännande görs en utredning som omfattar flera hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Kontakt

familjehem@haninge.se

Mia Viberg, jourhemssekreterare
08-606 81 98
mia.viberg@haninge.se

Relaterad information

Du kan också vara jourhem via Jourhem Syd som är en kommungemensam jourhemsverksamhet mellan Huddinge, Haninge, Nacka, Salem och Värmdös kommuner.

Jourhem Syd

Senast uppdaterad: 28 september 2021