Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kontaktperson för en person med funktionsnedsättning

En kontaktperson stödjer en person som har sociala svårigheter eller en psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att bryta den sociala isolering som kan vara en följd av att ha en funktionsnedsättning.

En man och en flicka sitter på golvet och tittar i böcker Foto: Mostphotos

Vem kan ha kontaktperson?

Att ha en kontaktperson är frivilligt och kan erbjudas både barn, ungdomar och vuxna. Beslut om kontaktperson tas med stöd i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen). 

Att vara kontaktperson

Som kontaktperson ska du vara ett stöd och en god förebild. Du ska uppmuntra till stimulerande och strukturerade fritidsintressen. Vad du och den som får insatsen gör bestämmer ni tillsammans utifrån den personens intressen och önskemål. Ni kan till exempel promenera, gå på bio, träna, läsa läxor, ta en fika eller bara sitta och prata.

Hur ofta man träffas ser lite olika ut men det vanligaste är två till fyra tillfällen i månaden.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha någon speciell utbildning för att vara kontaktperson. Huvudsaken är att du tycker om människor och vill göra en insats för någon. Meriterande är om du har erfarenhet av funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Du kan få handledning i uppdraget från kontaktsekreteraren på kommunen.

Hur går det till?

Du kan göra en ansökan genom att fylla i ett formulär på webben eller mejla till oss. Innan du kan påbörja ett uppdrag som kontaktperson gör en kontaktsekreterare en utredning av dig. Utredningen består av intervju, referenstagning och utdrag från polisregistret. Sedan görs en matchning mellan dig och en insatstagare.

Ersättning

Att vara kontaktperson är ingen anställning utan ett uppdrag. Som kontaktperson får du ett arvode som ersättning för uppdraget och en omkostnadsdel som ska täcka de utgifter du har i uppdraget. Arvodet och omkostnadsersättningen följer Sveriges kommuners och landstings riktlinjer.

Intresseanmälan - du som vill hjälpa andra
Jag vill ha mer information om * Jag vill ha mer information om *

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att ge intresseanmälda mer information om att bli kontaktperson. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du godkänner.

Dina personuppgifter sparas i 1 (ett år) eller efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
08-657 61 00
imy@imy.se

kontakt

För frågor om att bli kontaktperson för ungdom, kontakta:

Janna Holmgren
Rekryterare
08-606 81 60
janna.holmgren@haninge.se

Karoline Karlsson
Rekryterare
08-606 76 59
karoline.karlsson@haninge.se

kontakt

För frågor om att bli kontaktperson för person med funktionsnedsättning, kontakta:

Heidi Lindfors
Kontaktsekreterare
08-606 75 49
heidi.lindfors@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 december 2022