Kontaktperson för en person med funktionsnedsättning

Foto: Mostphotos

En kontaktperson stödjer en person som har sociala svårigheter eller en psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att bryta den sociala isolering som kan vara en följd av att ha en funktionsnedsättning.

Vem kan ha kontaktperson?

Att ha en kontaktperson är frivilligt och kan erbjudas barn, ungdomar och vuxna inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och vuxna inom SOL (socialtjänstlagen).

Att vara kontaktperson

Som kontaktperson ska du vara ett stöd och en god förebild, du ska uppmuntra till stimulerande och strukturerade fritidsintressen. Vad du och den som får insatsen gör beror på vad ni gemensamt kommer fram till, och vilka intressen och önskemål insatstagaren har. Det kan till exempel vara att promenera, gå på bio, träna, läsa läxor, ta en fika eller bara sitta och prata.

Hur ofta man träffas ser lite olika ut men det vanligaste är två till fyra tillfällen i månaden.

Du kan få handledning i uppdraget från kontaktsekreteraren på kommunen.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha någon speciell utbildning för att vara kontaktperson. Huvudsaken är att du tycker om människor och vill göra en insats för någon. Meriterande är om du har erfarenhet av funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa.

Hur går det till?

Du kan göra en ansökan genom att fylla i ett formulär på webben eller mejla till oss. Innan du kan påbörja ett uppdrag som kontaktperson gör en kontaktsekreterare en utredning av dig genom intervju, referenstagning och utdrag från polisregistret. Sedan görs en matchning mellan dig och en insatstagare.

Ersättning

Att vara kontaktperson är ingen anställning utan ett uppdrag. Som kontaktperson får du ett arvode som ersättning för uppdraget och en omkostnadsdel som ska täcka de utgifter du har i uppdraget. Arvodet och omkostnadsersättningen följer Sveriges kommuners och landstings riktlinjer.

Intresseanmälan – Kontaktperson

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019