Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ekonomi, budget och uppföljning

Haninge kommun har en styrmodell för styrning och uppföljning av kommunens arbete. I Mål och budget finns kommunens vision, löfte till invånarna och mål som kommunen ska styra mot. Arbetet ska genomsyras av ett medborgarfokus.

Illustration av en hundrakronorssedel Foto: Mostphotos

Läs mer om Haninges vision, löfte och mål.

En styrmodell finns som förenklar för politiker och tjänstemän att styra och följa upp arbetet. Tanken är att det ska finnas en röd tråd från fullmäktiges vision ner till den enskilda tjänstemannens arbete. Modellen ger en överblick över resultat och kvalitet.  

Kommunen har ett medborgarfokus och dess verksamheter och service ska ha hög kvalitet och utvecklas i dialog med invånarna. En kvalitetspolicy har tagits fram för att säkerställa en gemensam kvalitetssyn.

Haninge har under åren byggt upp en stabil ekonomi vilket är viktigt för att kunna växa på ett hållbart sätt och investera i välfärden.

Senast uppdaterad: 8 september 2023