Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ekonomi, budget och uppföljning

Haninge kommun har ett styrsystem för styrning, uppföljning och kontroll av kommunens arbete. I Mål och budget finns kommunens vision, löfte till invånarna och mål som kommunen ska styra mot. Arbetet ska genomsyras av ett medborgarfokus.

Illustration av en hundrakronorssedel Foto: Mostphotos

Läs mer om Haninges vision, löfte och mål.

Haninge kommun har ett styrsystem som består av målstyrning, ekonomistyrning, kvalitetsstyrning och intern kontroll. Dessa utgör ramverket för hur styrningen i kommunen ska gå till och utgör den röda tråden från kommunfullmäktige till den enskilda tjänstepersonens arbete. 

Senast uppdaterad: 18 januari 2024