Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Ekonomi, budget och uppföljning

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2019. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den här till höger.

Illustration av en hundrakronorssedel Foto: Mostphotos

Så här användes en hundralapp till verksamheterna 2019

25,01 kr Grundskola
13,30 kr Vård och omsorg för äldre
12,74 kr Förskoleverksamhet
11,00 kr Verksamhet för funktionshindrade
9,25 kr Gymnasium
7,88 kr Miljö, hälsoskydd och teknisk förvaltning
7,77 kr Sociala insatser för barn, ungdomar, vuxna i behov av stöd
4,20 kr Bibliotek, kultur och fritidsverksamhet
2,53 kr Övrig verksamhet
2,00 kr Vuxenutbildning
1,88 kr Försörjningsstöd
1,16 kr Arbetsmarknadsåtgärder
1,11 kr Räddningstjänst och skydd

Så här fick kommunen sina pengar

77,3 procent Skatteintäkter och generella statsbidrag
8,4 procent Statsbidrag och övriga bidrag
7,7 procent Taxor och avgifter
3,1 procent Försäljning av verksamhet och entrepenad
1,6 procent Hyror och arrenden
1,2 procent Övriga intäkter
0,4 procent Försäljningsmedel
0,2 procent Finansiella intäkter

Länkar

Mål och budget


I bokslutskommunikén finns kommunstyrelseförvaltningens sammanfattning av Haninge kommuns bokslut för 2019.

Kontakt

Postadress: 
Haninge kommun
136 81 Haninge

Telefon: 08-606 70 00

haningekommun@haninge.se

Organisationsnummer:
212000-0084

Bankgiro:
5799-9260

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020