Ekonomi, budget och uppföljning

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2020. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den här nedan.

Illustration av en hundrakronorssedel Foto: Mostphotos

Så här användes en hundralapp till verksamheterna 2020

24,19 kr Grundskola
15,42 kr Vård och omsorg för äldre
11,99 kr Förskoleverksamhet
10,58 kr Verksamhet för funktionshindrade
  8,86 kr Gymnasium
  7,63 kr Miljö, hälsoskydd och teknisk förvaltning
  7,35 kr Sociala insatser för barn, ungdomar, vuxna i behov av stöd
  4,42 kr Övrig verksamhet
  3,97 kr Bibliotek, kultur och fritidsverksamhet
  1,90 kr Försörjningsstöd
  1,71 kr Vuxenutbildning
  1,11 kr Räddningstjänst och skydd
  0,88 kr Arbetsmarknadsåtgärder
 

Så här fick kommunen sina pengar

78,2 procent Skatteintäkter och generella statsbidrag
  8,8 procent Statsbidrag och övriga bidrag
  7,4 procent Taxor och avgifter
  3,0 procent Försäljning av verksamhet och entrepenad
  1,6 procent Hyror och arrenden
  0,3 procent Övriga intäkter
  0,3 procent Försäljningsmedel
  0,3 procent Finansiella intäkter

Länkar

Mål och budget


I bokslutskommunikén finns kommunstyrelseförvaltningens sammanfattning av Haninge kommuns bokslut för 2020.

Kontakt

Postadress: 
Haninge kommun
136 81 Haninge

Telefon: 08-606 70 00

haningekommun@haninge.se

Organisationsnummer:
212000-0084

Bankgiro:
5799-9260

Senast uppdaterad: 27 maj 2021