Val 2022

Söndag den 11 september var det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Val till kommunfullmäktige i haninge

Alla som bor i Haninge kommun betalar kommunalskatt varje månad. Tillsammans med avgifter och statsbidrag finansierar kommunalskatten kommunens verksamhet och de tjänster kommunen erbjuder. Kommunen har en viktig roll i att utveckla samhället och med att bygga upp de tjänster och den service du som invånare möter i din vardag. Det kan du vara med och påverka om du röstar i kommunalvalet.

Partier som har anmält att de vill delta i valet till kommunfullmäktige 2022


KONTAKT

Förtroendevalda i Haninge

Valkansliet
Telefon: 08-606 82 00
val@haninge.se

ALLMÄNNA VAL

Val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige sker vart fjärde år och val till Europaparlamentet sker vart femte år. Det är kommunens uppgift att arrangera valen.

På Valmyndighetens hemsida finns till exempel filmer om det svenska valsystemet, frågor och svar samt information på andra språk

Valmyndigheten

Senast uppdaterad: 13 september 2022