Trygg och säker

Hur väl förberedd är du om du blir drabbad av en katastrof? Här får du information med tips och förslag på vad du kan göra för att vara bättre förberedd om en katastrof inträffar, och också information om vad kommunen har för möjligheter att hjälpa till.

En livboj vid vatten Foto: Mostphotos

Vad är en katastrof eller extraordinär händelse?

Ett exempel på en katastrof som på senare år drabbat många människor i Sverige är stormen Gudrun. Effekterna av stormen påverkade hela samhället och satte många viktiga och för oss självklara funktioner ur spel, bland annat telefonförbindelser och elförsörjning.

Andra exempel på katastrofer är till exempel Estonias förlisning och tsunamin i Asien. Bränder, översvämningar, större trafikolyckor, kärnkraftsolyckor, el- och telefonavbrott, pandemiska sjukdomar och sabotage kan också räknas som extraordinära händelser eller katastrofer.


Vinnare av Security Awards Risk Managementarbete

Haninge kommun vann första pris för bästa Risk Managementarbete 2015.

Motiveringen till vinsten är att Haninge kommun tagit ett helhetsgrepp på riskhanteringsarbetet. Ett långsiktigt, systematiskt och målinriktat arbete i hela organisationen har givit märkbara resultat. Här ges bevis på att riskhantering lönar sig. Nominerade i samma kategori var även Trafikverket och det statliga bolaget Specialfastigheter.

– Priset är främst en bekräftelse på att vi i Haninge arbetar bra och med rätt saker för att Haningeborna ska få bra service och trygg miljö även när olyckor eller andra incidenter inträffar, säger Haninges säkerhetsstrateg Bo Jensen.

Kontakt

Bo Jensen
Säkerhetsstrateg
Växel 08-606 70 00
bo.jensen@haninge.se

Viktiga telefonnummer

Ambulans, brandkår, polis och sjöräddning
112

Närpolisen i Handen, ej akut
114 14

Nationellt informationsnummer
113 13

Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00

Haninge kommun, växeln
08-606 70 00

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020