E-tjänster, service och blanketter

Här finner du våra e-tjänster och blanketter. Behöver du stöd med blanketter, ansökningar, kopiering och scanning kan du vända dig till medborgarservice.

Att använda e-tjänster är både snabbare och enklare än att fylla i och skicka in blanketter. Om det finns både en e-tjänst och en blankett för det som du vill göra, så bör du välja e-tjänsten.

Här nedan ser du vilka e-tjänster som finns. 

Följ ditt ärende

Har du skickat in något av följande ärende till kommunen?

  • Ansökan drömcash
  • Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin
  • Ansökan om planbesked

Du kan följa ditt ärende om drömcash, sopor och latrin eller planbesked här

Har du bokat skolsim eller miljöverkstan?

Du kan följa din bokning om skolsim eller miljöverkstan här

Senast uppdaterad: 1 april 2021