Priser och utmärkelser

Haninge kommun delar årligen ut Kulturstipendium, Miljöpriset, Tillgänglighetspriset och utmärkelsen Årets seniorinsats. Priserna tilldelas personer, föreningar eller företag som gjort särskilda insatser inom respektive områden med prissummor mellan 10 000 till 25 000 kr.

Haninge kommuns kulturstipendium

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer i kommunen.

Läs mer om kulturstipendiumet

Miljöpriset

Priset är till för föreningar, företag, skolor och enskilda personer som har gjort viktiga insatser för vår miljö.

Läs mer om Miljöpriset

Tillgänglighetspriset

Priset går till en person, en förening eller ett företag, som bidragit till att kommunen har förbättrats för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Tillgänglighetspriset

Årets seniorinsats

Med utmärkelsen årets seniorinsats vill Haninge kommun uppmuntra till insatser som bidrar till mervärde för seniorer i Haninge. Priset på 15 000 kr delas ut under äldremässan.

Läs mer om Årets seniorinsats

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 juli 2019