Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så kan du spara brunnsvatten

För att förhindra  en sinande brunn  eller saltvatteninträngning finns det flera saker du kan göra. Det bästa sättet är åtgärder som i förlängningen spar på brunnsvattnet. Du kan spara vatten både genom beteendeförändringar och genom praktiska lösningar.

Illustration av vattenflöde i hus Det finns mycket man kan göra för att spara vatten och värna vår grundvattennivå. Foto: Haninge kommun

Spara brunnsvatten

Klimatförändringen medför att brunnsvattentillgången minskar och vilket kan leda till att man får en sinande brunn på sensommaren eller  saltvatteninträngning. I Stockholm regnar det generellt året om och mest på sommaren. Det är därför en bra lösning att använda regnvatten istället för brunnsvatten. Det spar på grundvattnet utan att du behöver snåla på vatten. Använd regnvatten för utomhusbruk. Det kan exempelvis gälla bevattning av trädgård, spola cyklar och båtar, vatten till utedusch, återfylla avloppsanläggningar, fylla en pool eller tvätta altaner med mera. Regnvatten kan användas till mesta i ett hushåll men bör inte användas för dryck och matlagning.

Regnvatten från tak kan samlas till en nedgrävd tank eller tank ovan mark. En nedgrävd tank ger vattnet lång hållbarhet och redan en 2-kubikstank ger bra vattenbesparing. Det finns färdiga system på marknaden idag. Systemet kan kombineras så att exempelvis brunnsvatten används om regnvattnet tar slut.

En extremt snålspolande toalett som spolar mindre 1L/ spolning spar på brunnsvatten och har man toaletten kopplat till en sluten tank medför det även mindre tömningar. 

Duschen förbrukar oftast mest vatten i ett hushåll, framförallt varmvatten. Byt till ett snålspolande munstycket för duschen eller till ett cirkulärt system för duschvatten. Ett cirkulärt system för återvinning av duschvatten ger en rejäl besparing både på vatten och energi genom att återanvända det redan uppvärmda vattnet.

För att du ska få en uppfattning på hur mycket vatten du använder installera en vattenmätare inomhus och följ din vattenförbrukning. Det ger dig sedan möjligheten att få en bra uppfattning på lämpliga vattenbesparande åtgärder i ditt hushåll. Det ger även ett mått på hur mycket vatten du sparar efter en beteendeförändring eller installerad åtgärd.

Tips på brunnsvattenbesparande installationer

Allmänna tips

  • Installera vattentunnor vid stuprören på ditt hus. 
  • Installera i snålspolande armatur till exempel byt munstycke för dusch och vattenkranar
  • Investera i en extremt snålspolande toalett <1L /spolning.

 Nedan även tips för fritidshus och permanentboende. 

Fritidshus

  • Regnvatteninsamling för utomhus- samt hushållsbruk. Lämplig för tvättmaskin, toalett, kran i tvättstugan samt dusch. Används regnvatten för dusch bör även rening av mikrobiologiska parametrar installeras.

Permanenthus

  • Installera en återcirkulerande dusch
  • Regnvatteninsamling för utomhus- samt hushållsbruk. Lämpligt för tvättmaskin, toalett och kran i tvättstuga.

Återanvända avloppsvatten

Genom att vara försiktig med vad du häller ner i avloppet och inte hälla ner skadliga ämnen kan utgående renat vatten från en väl fungerande avloppsreningsanläggning återanvändas. Lämpligast är att återanvända vatten från en avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten alternativt en avloppsanläggning där ett membranfilter ingår. Vattnet bör främst återanvändas för utomhusbruk.

Mer information se Enskilt dricksvatten

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023