Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Eget vatten steg-2

Har du egen dricksvattenbrunn bör du göra regelbundna kontroller av vattnets kvalitet. På sidan finns en rabattkod för provtagning.

Hur ofta och vilka prover ska jag ta?

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet minst var tredje år. Om flera fastigheter delar på brunnen är rekommendationen att vattnet kontrolleras varje år.

Som en regelbunden provtagning bör man ta ett prov hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Det finns oftast olika paket för en borrad eller grävd brunn Kontrollera att paketet är anpassat för din brunn. För avloppsansökan krävs ett bakteriologiskt- samt ett kemiskt paket.

Hur fungerar det?

Man bör anlita ett ackrediterat laboratorium. Du beställer vattenflaskor för provtagning via webben och får dem hemskickade tillsammans med en kylväska. Laboratoriet bifogar instruktioner för hur vattenprovet ska tas. Proverna lämnas sedan in på laboratoriets inlämningsställen. Som privatperson kan du anlita vilket labb du vill för analys av brunnsvatten. 

Inlämning av vattenprover för Haninge och Nynäshamn

Haninge och Nynäshamns kommuner har ramavtal med SGS Analytics (hette tidigare Synlab) gällande labbtjänster och kan ta emot vattenprover för vidare transport på följande platser:

Nynäshamn: Kontaktcenter i kommunhuset på Stadshusplatsen 1 tisdagar mellan klockan 8 och 12.

Haninge: Anläggarvägen 6, proverna lämnas i korridoren innanför entrén på anvisad plats. Tisdagar mellan klockan 8 och 13.

Vid storhelger kan andra tider gälla än ovanstående. Du kan även lämna in dina vattenprover på SGS Analytics inlämningsställen.

Rabattkod vid beställning av Trygghetspaketet
Beställer du Trygghetspaketet får du 20 % rabatt på priset om du uppger koden SMOHF samt gällande årtal med fyra siffror t .ex SMOHF2023. Koden skrivs in i rutan kampanjkod på tredje sidan i beställningen.
 
Beställning av provmaterial görs via www.brunnsvatten.se
Vid frågor om beställningar, leveranser eller provtagningar kontakta SGA Analytics 013-25 49 91

Kryssa gärna i att kommunen får ta del av provresultatet

Det är en service kommunen har att vara provinlämningsställe. För att kommunen ska kunna arbeta förebyggande och skydda ditt dricksvatten, grundvattnet behöver kommunen analysresultat från brunnar. Kryssa därför gärna i att kommunen får ta del av ert provresultat. 

Kännedom om min brunns läge

Det är även viktigt att närliggande verksamheter känner till din brunns läge för att kunna hålla tillräckliga skyddsavstånd. Föroreningskällor som kan försämra vattenkvaliteten kan exempelvis vara gödsel, avlopp, bekämpningsmedel, kemikalier eller brandsläckvatten. Du kan anmäla din vattenbrunns läge till SGU´s vattenbrunnsregister, så att andra kan se var den ligger.

Inlämning av vattenprover för Tyresö

Tyresö kommun har ett ramavtal med Eurofins gällande labbtjänster och kan ta emot vattenprover för vidare transport.
Om du beställer vattenanalys genom Eurofins kan du lämna in ditt dricksvattenprov till Tyresö kommuns reception, så skickas det vidare till Eurofins.
Läs mer på Tyresö kommuns hemsida: Provtagning Tyresö kommun

 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023