Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ökad risk för att brunnsvattnet tar slut

Man behöver vara sparsam med användningen av sitt brunnsvatten. Använder man för mycket vatten kan det medföra att både din och dina grannarnas brunnar blir obrukbara.

Saltvatteninträngning 

Den pågående klimatförändringen med ett varmare klimat medför att du får mindre grundvatten till din brunn då växterna tar upp mer vatten.  Om du tar upp mer grundvattenvatten från din brunn än vad som produceras kan det innebära att saltvatten tränger in i din samt dina grannars brunnar. Saltvatteninträngning är allvarligt, då brunnen ofta blir obrukbar som dricksvattenkälla. Avsaltning av grundvatten är inte tillåtet då det innebär ett överuttag av grundvatten och ökar risken för att även närliggande fastigheter får saltvatteninträngning. 

Många behöver minska brunnsvattenanvändningen, främst sommartid för att inte riskera saltvatteninträngning eller en sinande brunn på sensommaren. Det är viktigt att hålla koll på vattenmängden för att vara förberedd på en eventuell vattenbrist. Metoder finns för att mäta vattennivån i både grävda och borrade brunnar, exempelvis klucklod eller elektroniska logger. Idag finns elektroniska logger på marknaden som ger full kontroll på en brunn då man kan följa vattentillgång, inflöde och grundvattennivå.

Störst risk för att få saltvatteninträngning har borrade brunnar som ligger i ett område med samlad bebyggelse, kustnära, låglänt eller på öar. Dessutom har en djupt borrad brunn större risk för saltvatteninträngning. Om du bor i ett riskområden för saltvatteninträngning och ditt brunnsvatten visar kloridhalter (Cl) högre än 50 mg/l är en trolig orsak att ditt vatten är påverkad av saltvatten

Det är viktigt att alla som vistas i områden med samlad bebyggelse hjälps åt att snåla med brunnsvattnet då alla delar på samma grundvatten. Enligt lagen, miljöbalken får grundvatten bara användas för hushållsbehov. All annan användning som till exempel att fylla pooler/badtunnor och vattna gräsmattor är inte tillåtet.

Illustrationerna visar hur saltvatten tränger in när grundvattennivån sänks. Det kan ske på två sätt b) saltvatten från havet c) relikt saltvatten (saltvatten från istiden som finns kvar djupt ner i marken)

Saltvatteninträngning illustration A

Saltvatteninträngning illustration B

Saltvatteninträngning illustration C

 

Saltvatten i din brunn

En brunn som fått saltvattenpåverkan kan i vissa fall ändå leverera dricksvatten.

Saltvatten är tyngre än sötvatten och lagras därför djupare i brunnen. En första åtgärd är därför att höja pumpen i brunnen och samtidigt minska upptaget.

En andra åtgärd är att installera en lagringstank med minsta volym 250 l till vilken en pump levererar ett lågt, jämnt flöde med vatten från brunnen. Vattenuttag påverkar då inte vattennivån i brunnen direkt utan tas från lagringstanken som sedan fylls på från brunnen på ett skonsamt sätt. Då förmågan att lagra vatten i Stockholmsområdet är det som begränsar vattentillgången i en brunn. Innebär det även att brunnen kan ge mer vatten. Ju större tank desto mer vatten kan brunnen leverera.

Om det inte finns möjlighet att installera en lagringstank är den tredje åtgärden att borra två eller fler mindre djupa hål och ta lite vatten från varje brunnshål.

Illustration för saltvatteninträngning A

 

Sinande brunn

Sinar dricksvattenbrunnen kan högtrycksspolning av brunnen göra att vattentillgången ökar. Sinar brunnen plötsligt fyll inte på med vatten i din brunn utan köp en större tank för förvaring av dricksvatten. Hitta en sval placering för tanken till exempel källare, garage eller skugga. Använd en tank godkänd för livsmedelsförvaring t ex IBC-tank. Behöver man rengöra tanken kan man köpa rengöringsmedel för desinfektion. Vid förvaring sommartid skall vattenkonserveringsmedel tillsättas. Båda finns att köpa på t .ex båttillbehörsbutiker. Anlita sedan ett åkeriföretag som transporterar dricksvatten till fastigheten och fyller upp din tank.

För en permanentlösning för att förhindra att man får en sinande brunn kan man installera tanken enligt skissen ovan under rubriken "Saltvatten i din brunn" då den lösningen förutom förhindrar saltvatteninträngning även medför att man ökar kapaciteten på sin brunn.

Illustration för saltvatteninträngning C

 

 

Senast uppdaterad: 29 september 2023