Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vi ökar trafiksäkerheten och framkomligheten på Rörvägen

Vi ökar trafiksäkerheten, framkomligheten och tryggheten i Jordbro industriområde genom att enkelrikta en del av Rörvägen, från korsningen Rörvägen/Cementvägen till korsningen Rörvägen/Traversvägen.

Karta över del av Jordbro industriområde  och platsen för den nya trafiklösningen. Karta över den nya trafiklösningen. Gul symbol markerar platsen för återvinningscentral. Orange symbol markerar platsen för Haninge rackethall. Blå pil markerar platsen för enkelriktningen. Gul pil markerar omledning av trafiken.

Den nuvarande trafiksituationen på Rörvägen i Jordbro industriområde har varit utmanande under en längre tid, både vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet, i höjd med den återvinningscentral som ligger längsmed vägen. Det är periodvis många motorfordon av olika storlek som både trafikerar platsen och parkerar längsmed vägen. 

Därför kommer vi att enkelrikta en del av Rörvägen, från korsningen Rörvägen och Cementvägen till korsningen Rörvägen och Traversvägen. För att få ned hastigheten på sträckan kommer vi också installera fartgupp på Rörvägen i höjd med korsningen Cementvägen och Rörvägen. 

Motortrafik till bland annat återvinningscentralen och Sortera hänvisas att köra via Traversvägen och Cementvägen för att sedan komma ut på Rörvägen i rätt färdriktning. 

Tidplan 

Vi kommer att genomföra åtgärderna på platsen under mitten av november 2023. Dialog med flertalet berörda verksamhetsutövare i området har skett och kommer också att ske framgent. Åtgärderna kommer att utvärderas löpande. 

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024