Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Torfastleden ny gång- och cykelbana

Längs med delar av Torfastleden saknas gång- och cykelbanor. I mars startade vägarbeten på Torfastleden som kommer pågå till december 2022.

I mars påbörjades arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana längs Torfastleden på sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden samt i september på sträckan mellan Gudöbroleden och Järnåldersringen. Arbetet är ett led i kommunens mål att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga.

På sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden har biltrafiken påverkats under byggtiden genom att Torfastleden har stängts av för biltrafik, cirkulationsplatsen vid korsningen Söderbyleden/Torfastleden har varit framkomlig. Fotgängare och cyklister har kunnat använda sträckan under hela byggtiden. Trafiken (förutom gång- och cykeltrafik) har under byggperioden hänvisats att köra via Trafikplats Vega och Söderbyleden.

På sträckan mellan Gudöbroleden och Järnåldersringen kommer vägen att vara öppen för all trafik som tidigare. 

Byggtiden varade från mars till slutet av oktober 2022 för sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden. Arbete pågår på sträckan mellan Gudöbroleden och Järnåldersringen från september till december 2022.  

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024