Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Solhemsvägen tryggare skolväg för barnen

Under 2022 genomför Haninge kommun åtgärder längs med Solhemsvägen för att förbättra trafiksäkerheten. Nu ska fler skolbarn kunna gå och cykla säkrare till skolan.

Cykelväg längs Solhemsvägen Cykelväg Solhemsvägen

Haninge kommun planerar att under 2022 genomföra åtgärder längs med Solhemsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och för att fler skolbarn i högre grad ska kunna gå och cykla tryggare och säkrare till skolan. Åtgärden innebär att gångbanan, som idag är smal, breddas för att även inrymma en cykelbana. Totalt blir gång- och cykelbanan 3,5 m bred. Belysningen kommer att ses över och eventuellt bytas ut. Förslaget innebär också åtgärder om att förbättra två av de befintliga passagerna över Solhemsvägen samt att bygga två helt nya hastighetssäkrade passager för gång- och cykeltrafik vid lämpliga korsningspunkter. I samband med ombyggnaden kommer parkeringsförbud att införas längs med gång- och cykelbanesidan.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022