Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nynäsvägen, ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister

Längs Nynäsvägen mellan Vallavägen och i höjd med Anna Marias väg arbetar vi för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på gång- och cykelvägen.

Karta över vägarbete Nynässtråket. Här pågår arbete med Nynässtråket etapp 1. Foto: Haninge kommun

Längs med Nynäsvägen löper ett av kommunens regionala cykelstråk. Ett regionalt cykelstråk är en sträckning mellan regionala målpunkter för arbetspendling. Vi genomför förbättringsåtgärder på det regionala cykelstråket i etapper.

Under 2022 och 2023 har vi genomfört åtgärder på sträckan mellan Vallavägen och i höjd med Anna Marias väg. Dagens gång- och cykelväg har breddats för att uppnå regional standard. Passager har höjts upp för att både öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna. Ny belysning har också satts upp på sträckan.

I kommande etapp planeras förbättringsåtgärder för det regionala cykelstråket längs Nynäsvägen parallellt med Jordbro verksamhetsområde. 

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering

Senast uppdaterad: 26 mars 2024