Gångbron vid södra entrén till Rudan måste bytas ut

Bron vid den södra entrén till Rudan har nu lyfts bort. Beslutet har tagits i samråd med Trafikverket för att förhindra olyckor. En ny bro är planerad och kommer att monteras på samma plats så fort det är möjligt.

Fortsatt avstängt mellan Örnens väg och Rudans friluftsområde

I samråd med Trafikverket har Haninge kommun beslutat att riva gångbron från Örnens väg vid södra entrén till Rudan. 

I juni fällde vi träd vid bron för att skapa plats för en provisorisk grusväg. Den kommer att användas både vid nedmontering av den gamla och montering av den nya bron. I augusti pålade vi marken för att ställa upp en kran som ska användas vid nedmontering av den gamla bron. Helgen vecka 37 lyftes sedan bron bort ifrån platsen med hjälp av en lyftkran. Planeringen med Trafikverket och entreprenör fortsätter enligt plan. 

Alternativa gångvägar 

Vi hänvisar fotgängare och cyklister som står framför avstängningarna att följa pilen som pekar till höger och gå till pendeltågsstationen och via "Gröna gången" (den östra entrén till Handens pendeltågsstation) komma till Rudan. Alternativt kan du gå åt andra hållet (pilen som pekar till vänster) längs gångvägen tills du kommer till Haningeleden där det finns en gång under leden och via Rudanvägen nå Rudans friluftsområde.

Ny bro monteras 

En ny bro är färdigprojekterad och kommer att monteras på samma ställe som den bro som rivs. Trädfällning för att förbereda platsen för det har gjorts i juni. Den nya bron kommer tidigast att vara på plats under 2023 och då blir det fritt fram att gå här igen. Tills dess rekommenderar vi alternativa vägar.

Kontakt

Göran Buss, vägingenjör
08-606 84 46
goran.buss@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 september 2022