Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny gång- och cykelväg mellan Lerstensvägen i Jordbro och Albyberg

En ny gång- och cykelväg har byggts mellan Lerstensvägen i Jordbro och Albyberg och skapar möjligheter för både besökare och yrkesverksamma i Albyberg att ta sig till och från arbetet på ett hållbart sätt.

Karta som visar sträcka för utbyggnad av cykelstråk från Jordbro  till Albyberg Foto: Haninge kommun

Arbetet är ett led i kommunens mål att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga.

Den nya gång- och cykelvägen är en del av kommunens huvudstråk för cykel och skapar möjligheter för både besökare och yrkesverksamma i Albyberg att ta sig till och från arbetet på ett hållbart sätt.

Ny belysning och vägvisning har satts upp längs med gång- och cykelbanan. Den asfalterade vägytan kommer underlätta för snöröjning och halkbekämpning under vinterhalvåret.

Gång- och cykelbanan färdigställdes under 2022.

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024