Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny gång- och cykelbana längs Anläggarvägen

Under 2022 och 2023 genomför Haninge kommun åtgärder längs en del av Anläggarvägen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. Detta är startskottet för att bygga ut gång- och cykelbana utmed hela Anläggarvägen enligt kommunens cykelplan.

En karta över Anläggarvägen. Ny gång- och cykelbana längs Anläggarvägen. Foto: Haninge kommun

Haninge kommun genomför åtgärder längs en del av Anläggarvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. I och med åtgärderna får fler möjligheten att gå och cykla säkert längs Anläggarvägen och på ett säkert sätt korsa Söderbymalmsvägen. 

Arbetena startade under hösten 2022 och beräknas vara klara våren 2023. 

Tre meter bred cykelbana och förbättrad belysning

Åtgärden innebär att en ny gång- och cykelbana byggs ut med tre meters bredd. Belysningen kommer att delvis bytas ut. Utbyggnaden innebär också att en ny hastighetssäkrad passage byggs över Söderbymalmsvägen.

I samband med ombyggnaden kommer parkeringsförbud att införas längs denna del av Anläggarvägen.

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024