Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Byggplaner i Nedersta och Skarplöt

I Nedersta och Skarplöt i södra Västerhaninge fortsätter vi att bygga fler bostäder och gator. Målet är att bygga ihop båda områdena. Detaljplanen medger runt 700 bostäder, varav 400 är klara.

Detaljplanen medger cirka 700 bostäder i form av småhus och mindre flerfamiljshus som får vara högst två våningar höga.

Nedersta i väster ska sammankopplas med Skarplöt i öster genom en huvudgata som även gör att busslinjer kan trafikera området. Den fortsatta utbyggnaden av kommunala gator i området återupptas under 2024. Även fler bostäder planeras att byggas inom Skarplöt de närmaste åren.

Vad händer nu?

Utbyggnad av gator och kommunalt vatten och avlopp i Skarplöt

Under våren 2024 påbörjas utbyggnaden av resterande kommunala gator samt vatten och avlopp (VA) inom Skarplöt. Skanska utför arbetet på uppdrag av Haninge kommun.

Arbetena väntas pågå fram till hösten 2025 och kan medföra störningar i närområdet i form av buller och byggtrafik.  

Busstrafik till Nedersta

Det pågår en dialog mellan kommunen och Trafikförvaltningen på Region Stockholm. Syftet är att möjliggöra busstrafik till Nedersta. Tidplan för trafikstart är ännu inte fastställd.

Detaljplan

Kontakt

Haninge kommun: Peter Wrangsell, anläggningsingenjör peter.wrangsell@haninge.se

Frågor kring entreprenaden på plats samt Skanskas projekt i området: Sofia Gramner, projektutvecklare Skanska Bostadsutveckling, sofia.gramner@skanska.se

Vid frågor kring busstrafiken till Nedersta går det bra att skicka in din synpunkt via kontaktformuläret nedan (länk).

Frågor eller synpunkter?

Välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till oss via vår synpunktshantering

Senast uppdaterad: 13 maj 2024