Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kolartorps allé

Haninge kommun gör förbättringsåtgärder för kollektiv-, gång- och cykeltrafik vid Kolartorps allé.

Karta med markering för Kolartorps allé

Kolartorps allé mellan Hermantorpsvägen och Sippvägen får en ny gatuutformning genom nya busshållplatser, en ny gång- och cykelväg längs södra sidan om vägen, en ny hastighetssäkrad passage strax väster om Sippvägen och cykelparkering intill den södra busshållplatsen.

Mellan Kolartorps allé och lokalgatan skapas en ny grönyta med ängsblommor och träd. Ombyggnaden påbörjas under 2021 för att fortsätta in på våren 2022.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024