Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kilowattvägen förbättras för både cyklister och busstrafikanter

Haninge kommun bygger ny gång- och cykelbana och en ny tillgänglighetsanpassad busshållplats längs med Kilowattvägen.

Karta med markering för Kilowattvägen

Parallellt med Kilowattvägen längs med Dalarövägen saknas en länk för cykeltrafik. Under 2021 påbörjar Haninge kommun därför utbyggnaden av en ny gång- och cykelväg längs med Dalarövägen. Korsningspunkter vid Kilowattvägen höjs upp för att skapa trafiksäkra passager för gång- och cykeltrafiken. Norrut mot korsningen med Dalarövägen/Klockarleden breddas dagens gång- och cykelväg för att få samma standard som den nya gång- och cykelvägen. Övergångsstället över Dalarövägen som leder mot Stora Björnens gata får en ny utformning till gång- och cykelpassage och även den höjs upp. Längs med sträckan finns idag två busshållplatser som är placerade med kort avstånd från varandra. Busshållplatserna slås ihop till en som placeras i närheten av dagens norra hållplats "Klockarleden". Den nya busshållplatsen får en högre standard med tillgänglighetsanpassning.

Ombyggnaden påbörjas under 2021 för att fortsätta in på våren 2022.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024