Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gudöbroleden byggs om

Gång- och cykelvägen samt busskörfälten längs Gudöbroleden ska byggas om och förbättras.

Karta över planerade åtgärder på Gudöbroleden. Karta över planerade åtgärder på Gudöbroleden. Foto: Trafikverket

Trafikverket ska bygga om och förbättra gång- och cykelvägen samt busskörfälten längs Gudöbroleden genom Haninge, Tyresö och Stockholm.

Kort om projektet

  • Två nya expressbusslinjer planeras trafikera leden
  • Nya bussfiler byggs
  • Trafiksignalerna anpassas för att ge bussar förtur
  • Korsningar och rondeller byggs och anpassas
  • Förbättringar av gång- och cykelvägen längs Gudöbroleden, mellan Grindstugan och Skrubba Malmväg
  • Ny gång- och cykelväg mellan Skrubba Malmväg och Skrubba trafikplats

Regionalt cykelstråk

Gudöbroleden är ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms län, men i dag uppnår vägen inte den standard som krävs för de regionala cykelstråken. Det finns både trafiksäkerhetsproblem och svårigheter att ta sig fram längs sträckan. Därför planeras flera förbättringar av gång- och cykelvägen längs Gudöbroleden, mellan Grindstugan och Skrubba Malmväg, bland annat att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Skrubba Malmväg och Skrubba trafikplats.

Viktig för kollektivtrafiken

Väg 260 Gudöbroleden är även en viktig led för kollektivtrafiken. Vägen trafikeras i dag av flera busslinjer av regional betydelse och det planeras också för stomlinjer som ska trafikera Gudöbroleden. Framkomligheten för kollektivtrafiken är i dag inte tillfredsställande och det är ofta köbildning och bussarna kommer inte upp i målhastighet.

Synpunkter och information

Synpunkter, kontakt och mer information hittar du på Trafikverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024