Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Evertsbergsvägen

Ny gång- och cykelbana och upphöjda övergångsställen ska höja säkerheten längs Evertbergsvägen.

Ny cykelbana längs Evertbergsvägen Cykelbana längs Evertbergsvägen

Gångbanan längs med Evertsbergsvägen är i dag väldigt smal och många väljer att istället promenera i körbanan. Ur driftsynpunkt är gångbanan också väldigt svår att ploga och sanda. Som ett led i arbetet med säkra skolvägar kommer Haninge kommun att med start 2021 påbörja ett arbete med att bredda gångbanan längs med Evertsbergsvägen till en gång- och cykelbana och trafiksäkerheten på sträckan kommer att stärkas och förtydligas genom hastighetsdämpande åtgärder såsom upphöjda övergångsställen.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024