Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Potthål i våra vägar och gator

Ett potthål är ett hål i vägens beläggning. Potthål uppstår vid stora och täta temperaturväxlingar, det vill säga efter påverkan av is, vatten och trafik. Vattnet och den ökade och tyngre trafiken skapar en utmattning i beläggningen som utökar håligheten. Ju äldre beläggning, desto större risk.

Potthål i gatan Foto: Mostphotos

Vad är ett potthål?

Potthål uppstår oftast på vintern när vatten tränger ner i små porer och håligheter, samtidigt som temperaturen pendlar runt noll. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. Den senaste tiden har vi sett stora växlingar från -20 till + 10 grader.

Potthål kan även uppstå under sommartid när vatten blir stående i ett litet hål.

Felanmälningar och trafikfarliga skador prioriteras

Vi prioriterar lagning av potthål utifrån felanmälningar och det vi själva upptäcker via vår egen personal. Dock ronderar vi inte specifikt för att hitta potthålen utan agerar utifrån inkomna felanmälningar. Därför uppmanar vi invånare att göra en felanmälan på haninge.se/felanmalan när de ser ett potthål.

Vi lagar potthål så snart vi kan och prioriterar omedelbar åtgärd vid trafikfarliga skador.

Så här arbetar vi för att åtgärda potthål

På Haninges kommunala vägnät utför vi potthålslagning i egen regi med varmasfalt. Vi har en enhet som arbetar sig igenom kommunen med varmasfalt. När vi får kännedom om trafikfarliga brister lagar vi så snart vi kan och skyltar för att varna trafikanterna vid för trafikfarliga skador som inte kan åtgärdas omgående.

Denna säsong är det många potthål och det tillkommer nya hela tiden. I kombination med ett utmanande väder kan det ibland ta lite längre tid att åtgärda potthål men frågan är högt prioriterad och vi använder alla tillgängliga resurser. Vi jobbar även nattetid på de mest trafikerade vägarna för att kunna jobba effektivt och säkert och för att störa trafiken så lite som möjligt.

Senast uppdaterad: 14 juni 2024