Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skymmande växtlighet

Under våren samt juli, augusti och september, den så kallade JAS-perioden, är det hög tid att klippa häcken och beskära träden för en säker trafikmiljö. Här hittar du tips och råd på vad du som fastighetsägare kan göra för att hjälpa till att hålla våra gator fria från grenar och annat växtlighet.

Foto: Mostphotos

Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att se till att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark och blir en trafikfara. Det finns bestämmelser för hur högt det ska vara fri höjd för att det skall räknas som trafiksäkert. Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,5 meter, över cykelväg 3,2 meter och över körbana 4,6 meter. Du kan enkelt göra insatser för att förbättra tryggheten och säkerheten i din närmiljö.

Tips och råd på vad du som fastighetsägare kan göra för att hjälpa till: 

  • Sikten ska vara fri för alla trafikanter. Även vägmärken och gatunamnsskyltar ska vara väl synliga. 
  • Säkerställ att grenar och dylikt inte kan skada förbipasserande. Viktigt att gående och cyklister inte tvingas ut i körbanan på grund av hinder på trottoaren. 
  • Säkerställ att belysning och eventuella ledningar är fria från grenar, växtlighet och annat som hänger i vägen för dem.
  • Avlägsna växter runt stolpar då de behöver vara tillgängliga när vi genomför eventuellt servicearbete. 

Tillsammans skapar vi trygga och säkra vägar i Haninge.

 

Felanmälan

Här kan du anmäla om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö.

Felanmäl trafik- och utemiljö

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023