Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Säkra skolvägar Ribbyskolan

Ribbyskolan kommer att byggas om från en högstadieskola till en komplett grundskola för årskurserna F-9. Från höstterminen 2017 finns förskoleklass, årskurs 1 och 2 samt fritids på skolan. I samband med att fler elever i olika åldrar ska ta sig till och från skolan gör trafikavdelningen ett flertal insatser för att höja trafiksäkerheten.

Varningsskylt med texten korsande skolbarn Foto: Roland Magnusson, Mostphotos

Från kommunens sida är vi angelägna om att så många föräldrar och barn som möjligt ska välja att gå eller cykla till skolan.  Den trafik som skjutsande föräldrar genererar bidrar till att skolvägen blir mer otrygg för de barn som väljer att gå.  

Genom att erbjuda så trygga och säkra skolvägar som möjligt hoppas kommunen kunna uppmuntra till att barn går eller cyklar och har därför genomfört ett antal fysiska åtgärder för att underlätta.

Lista över trafiksäkerhetsåtgärder

1. Hastighetssäkrat övergångställe över Nynäsvägen i höjd med Stationsvägen, dvs. farthinder.

2. Hastighetssäkrat övergångsställe vid infarten till Stationsvägen från Nynäsvägen.

3. Förstärkt målning i körbanan på Nynäsvägen.

4. Hastighetsgränsen 30 förlängs och kommer att gälla hela dygnet.

5. Breddad gång- och cykelbana med hastighetssäkrade övergångställen längs den del av Vintervägen där det saknas.

6. Hastighetssäkrat övergångsställe vid infarten till skolan från Nynäsvägen.

7. Hastighetssäkrat övergångsställe vid infarten till skolan från Nynäsvägen.

Senast uppdaterad: 18 november 2020