Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Säkra skolvägar Måsöskolan

Under vårterminen 2018 påbörjades projektet Säkra skolvägar på Måsöskolan. Som ett första steg i projektet genomfördes en kartläggning över hur elever tar sig till och från skolan.

Foto: Regina Lindberg, Haninge kommun

Enkätundersökning

Elever i årskurs 3-6 och deras vårdnadshavare har besvarat en webbenkät där eleverna pekat ut sin skolväg och beskrivit sin upplevelse längs med skolvägen. En rapport från enkätsvaren och åtgärdsförslag för en bättre trafikmiljö har tagits fram. 

Resultatet av enkätundersökningen

En sammanställning av enkätsvaren i projektet om Säkra skolvägar visade att många upplever att trafiksituationen är särskilt osäker på Måsövägen. Främst är det den röriga situationen med många bilar på en trång yta och många backande bilar bland barnen som upplevs som osäker.

Delar av Måsövägen enkelriktas på försök

Haninge kommun har undersökt möjligheterna att förbättra trafiksituationen på Måsövägen. Utredningen rekommenderar en enkelriktning av Måsövägen i riktning från Vardövägen mot Jökelvägen. För att undersöka effekterna av en enkelriktning kommer Måsövägen att enkelriktas på försök under våren 2019 med start den 7 januari 2019.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024