Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Socialnämndens verksamhetsbidrag

Ett nytt regelverk för föreningsbidrag Verksamhetsbidrag för ideella föreningar har antagits av socialnämnden 2023-10-24. Reglerna om partnerskap kommer att upphöra from den 1 jan 2024 och nya ansökningar kan därför inte behandlas enligt det gamla regelverket. Föreningar som omfattas ska uppfylla de allmänna villkoren och demokrativillkoren i riktlinjen.

Glada tonåringar. Foto: Mostphotos

Målgrupper

För att en förening ska kunna erhålla verksamhetsbidrag ska föreningen bedriva verksamhet för personer som företrädesvis är under 65 år inom följande målgrupper bosatta i Haninge:

• Personer med funktionsnedsättning

• Personer med beroendeproblematik

• Brottsoffer

• Anhöriga till ovanstående målgrupper

För att vi ska kunna behandla er ansökan behöver vi se

• Beslut som visar organisationens samtliga firmatecknare

• Kopia på legitimation för samtliga firmatecknare inklusive kontaktuppgifter

• Organisationens stadgar

• Justerat protokoll från senaste årsmötet, får ej vara äldre än 1 år

• Justerat protokoll från konstituerande styrelsemöte, får ej vara äldre än 1 år

• Organisationens senaste verksamhetsberättelse

• Resultat- och balansräkning som handlagts av årsmötet, där det tydligt ska framgå vilka bidrag man tagit emot från Haninge kommun

• Senaste revisionsberättelse

• Senaste verksamhetsplan

Verksamheten behöver beskrivas

I ansökan ska verksamheten beskrivas och dess syfte tydliggöras. Ansökan ska precisera vilken målgrupp som verksamheten omfattar samt hur verksamheten når målgruppen. Ansökan ska innehålla verksamhetsbudget för nästkommande år där förväntade kostnader framgår och eventuellt ytterligare stöd och övriga intäkter som exempelvis medlems- och deltagaravgifter.

• Ansökningsbeloppet ska anges i svenska kronor.

• Ansökan ska endast omfatta kostnader för den verksamhet som planeras att bedrivas med stöd av verksamhetsbidraget för kommande budgetår.

• Endast en ansökan får skickas in per förening

Som tidigare är meddelat löper redan beviljade partnerskap på med den giltighetstid som de skrevs för. Inga förlängningar eller nya partnerskap är aktuella.

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag avseende år 2025 är mellan den 31 maj tom den 31 aug 2024.  
Ansökan  kommer att öppna fredag 31 maj  2024 i Rbok.

När ansökningstiden är slut den 31 augusti ska alla inkomna ansökningar vara kompletta med de handlingar som efterfrågas.

Tack alla som kom på genomgång av verksamhetssystemet Rbok.

Här finns mer information

https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/rbok/

Senast uppdaterad: 25 juni 2024