Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vill du ge Haninges unga ett meningsfullt lov?

För att skapa möjligheter till meningsfulla lov för alla barn och unga fördelar Haninge kommun kommunala medel för att kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter under skolloven. Det innebär att du som ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga kan ansöka om extra bidrag.

Taekwondo, badmintonbollar, käpphästar, klättring, gymnastikhall och brädspel. Foto: Mostphotos

Stödet kan sökas för aktiviteter som är riktade till barn och unga, 6–18 år, under skolloven. Stöd kan sökas för en bredd av aktiviteter inom kultur, idrott och övriga fritidsområden. Stöd kan sökas för de kostnader som är direkt kopplade till aktiviteten och som inte utgör föreningen/verksamhetens ordinarie verksamhet.

Här ansöker ni om lovmedel

Ansökningsperiod

Sommarlov: 12 april - 3 maj 2024.

Vem kan ansöka om stöd?

Ideella föreningar, studieförbund och kommunala verksamheter inom Haninge kommun kan söka stödet. Föreningen eller studieförbundet ska ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun.

Kriterier för stöd

För att en aktivitet ska vara berättigad till stöd ska samtliga av följande kriterier vara uppfyllda:

  • aktiviteten ska vara gratis för deltagarna och öppen för alla.
  • aktiviteten ska genomföras någon gång under lovperioden.
  • medverkan för deltagarna ska ske utan krav på förkunskaper eller att särskild utrustning ska medtas.
  • aktiviteten ska vara öppen för både flickor och pojkar.
  • beviljad aktivitet ska vara marknadsförd via kommunens evenemangskalender samt föreningen/verksamhetens egna hemsida/Facebook-sida. I ansökningsformulär anges datum för när aktiviteten senast ska finnas marknadsförd.

Hur mycket pengar kan jag ansöka om?

Stöd kan sökas för maximalt 40 000 kronor per sommarlovsperiod och förening eller verksamhet.

För övriga lovperioder kan stöd sökas för maximalt 20 000 kronor och förening eller verksamhet.

Så ansöker ni

Ansökan skickas in genom kommunens digitala system för bidragsansökningar, Rbok. Ansökan ska innehålla en beskrivning av aktiviteten där det utöver aktivitetens innehåll framgår vilken målgrupp som aktiviteten riktar sig till, en tidplan för aktiviteten, var aktiviteten ska genomföras samt en budget för aktiviteten och vilket belopp som ansökan avser. Ansökan ska även innehålla en uppskattning om antal barn och ålder som förväntas delta i aktiviteten.

Kommunen kan vid behov begära in kompletteringar av ansökan.

För mer information om exempelvis hur ansökan bedöms, övriga villkor för stöd samt aktiviteter som ej är stödberättigade, läs mer nedan.

kontakt

Madelene Schollin
08-606 85 92
madelene.schollin@haninge.se

Idrott- och friluftservice
08-606 82 58 Telefontid måndag-fredag klockan 9.00-11.30 
bokning.fritid@haninge.se

Postadress
Haninge kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
136 81 Haninge

Senast uppdaterad: 12 april 2024