Föreningar inom kommunen

I Haninge kommun finns drygt 250 föreningar med olika verksamheter och inriktningar.

Foto: Mostphotos

Föreningsbyrån

För att underlätta och skapa en väg in för kommunens föreningar och medborgare finns Föreningsbyrån.

Föreningsbyrån uppdrag är att vara ett stöd i frågor rörande bokning av idrottsanläggningar och lokaler, starta förening, föreningsbidrag, lotteritillstånd samt ge råd.

Föreningsbyrån ansvarar även för föreningsregistret, tar fram information om principer vid fördelning av tider, taxor och avgifter samt hanterar utkvittering av passagekort och nycklar.

kontakt

Richard Wendt
Verksamhetschef
Livskvalitet och folkhälsa norr
08-606 76 68
richard.wendt@haninge.se

Föreningsbyrån
08-606 82 58 Telefontid vardagar 10-12
foreningsbyran@haninge.se

Besöksadress Expedition tisdag, onsdag, torsdag 15-17
Norra Kronans gata 433
136 60 Brandbergen

Postadress
Haninge kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
136 81 Haninge

Haninge föreningsråd

I Haninge finns ett föreningsråd som verkar för de ideella föreningarnas intressen i kommunen.

Läs mer om föreningsrådet här

Senast uppdaterad: 30 september 2021