Starta förening

Är ni en nyinflyttad förening i Haninge kommun eller är ni precis i startgroparna för att bilda en helt ny förening? Nedan följer information kring vad man bör tänka på vid bildande av en ny förening samt vad som gäller för att registreras som förening i Haninge kommuns föreningsregister.

Foto: Mostphotos

Registrera din förening

  • Föreningen ska ansöka om registrering via denna länk: https://haninge.rbok.se/#/Ansok 
  • Ha en verksamhet öppen för alla
  • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer

Föreningen ska vid ansökan bifoga:

  • Beskrivning av föreningens verksamhet
  • Protokoll från konstituerande möte/årsmöte
  • Föreningens stadgar (Läs mer i Lathunden)
  • Ett Bankgiro/Plusgiro
  • Meddelande om organisationsnummer från Skatteverket
  • Registreringsbevis från eventuellt riksförbund

Bidragsberättigad förening

Bidragsberättigade är ideella föreningar och studieförbund som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun.

Annan förening eller organisation kan efter individuell prövning beviljas bidrag.Föreningen ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar.

Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar följa föreningens ändamål och syfte.

Föreningen ska motverka kränkningar och diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Bidrag betalas endast ut till föreningens bank- eller plusgiro.

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att ge avslag eller bevilja ansökt bidrag både helt och delvis. Studieförbunden kan endast söka de bidrag som anges i avsnittet ”Studieförbundsbidrag”.

Bidrag ges inte till:

- religiösa föreningar, religiösa organisationer och religiös samfundsverksamhet

- religiösa aktiviteter och verksamheter som förvaltningen bedömer föra ett religiöst budskap

- politiska föreningar och politiska organisationer

- politiska aktiviteter och verksamheter som förvaltningen bedömer föra ett politiskt budskap.

Läs mer om föreningsbidrag här

Föreningsregister

För att synas i Haninge kommuns föreningsregister behöver föreningen vara registrerad som bidragsberättigad förening i Haninge kommun.

Föreningen ska säkerställa att deras uppgifter är aktuella i föreningsregistret.

Här hittar du vårt föreningsregister

kontakt

Richard Wendt
Verksamhetschef
Livskvalitet och folkhälsa norr
08-606 76  68
richard.wendt@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2022