Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens verksamhetsbidrag

Ett nytt regelverk för föreningsbidrag Verksamhetsbidrag för ideella föreningar har antagits av äldrenämnden 2023-10-25. Föreningar som omfattas ska uppfylla de allmänna villkoren och demokrativillkoren i riktlinjen.

Två äldre kvinnor sitter utomhus och dricker kaffe Foto: Mostphotos

Målgrupp

För att en förening ska kunna erhålla verksamhetsbidrag ska föreningen bedriva verksamhet som arbetar för målgruppen:

• personer som företrädesvis är över 65 år och bosatta i Haninge.

För att vi ska kunna behandla er ansökan behöver vi se

• Beslut som visar organisationens samtliga firmatecknare

• Kopia på legitimation för samtliga firmatecknare inklusive kontaktuppgifter

• Organisationens stadgar

• Justerat protokoll från senaste årsmötet, får ej vara äldre än 1 år

• Justerat protokoll från konstituerande styrelsemöte, får ej vara äldre än 1 år

• Organisationens senaste verksamhetsberättelse

• Resultat- och balansräkning som handlagts av årsmötet, där det tydligt ska framgå vilka bidrag man tagit emot från Haninge kommun

• Senaste revisionsberättelse

• Senaste verksamhetsplan

Verksamheten behöver beskrivas

I ansökan ska verksamheten beskrivas och dess syfte tydliggöras. Ansökan ska precisera vilken målgrupp som verksamheten omfattar samt hur verksamheten når målgruppen. Ansökan ska innehålla verksamhetsbudget för nästkommande år där förväntade kostnader framgår och eventuellt ytterligare stöd och övriga intäkter som exempelvis medlems- och deltagaravgifter.

• Ansökningsbeloppet ska anges i svenska kronor.

• Ansökan ska endast omfatta kostnader för den verksamhet som planeras att bedrivas med stöd av verksamhetsbidraget för kommande budgetår.

• Endast en ansökan får skickas in per förening

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag avseende år 2025  är mellan den 1 juni tom den 31 aug 2024.  

Ansökan  kommer att öppna den 1 juni 2024 i Rbok.

Alla inkomna ansökningar ska då vara kompletta med de handlingar som efterfrågas.

Inbjudan till genomgång av bidragssystemet i Rbok kommer att annonseras här.

Ansökningsblankett

Denna blankett kommer inte att användas men ligger kvar här så länge för att ni ska kunna se vad som efterfrågas.

Använd blanketten för att söka bidrag för pensionärsverksamhet. Gäller för grundbidrag, övrigt bidrag, föreningsbidrag och bidrag för föreningsdriven träffpunktsverksamhet. 

Ansökningsblankett pensionärsverksamhet 

Kontakt

 saf-kansli@haninge.se

 

Senast uppdaterad: 12 april 2024