Bidrag för pensionärsverksamhet

Hos social- och äldreförvaltningen kan du söka flera olika bidrag för verksamheter riktade mot pensionärer.

Två äldre kvinnor sitter utomhus och dricker kaffe Foto: Mostphotos

Grundbidrag - pensionärsverksamhet

Bidragsberättigad är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning.

Grundbidraget utgår i huvudsak för att långsiktigt förbättra föreningens möjligheter att verka och utvecklas. Bidraget baseras på antalet betalande medlemmar mantalsskrivna i Haninge kommun.

Sista dag för ansökan

Senast 1 februari.

Övrigt bidrag - pensionärsverksamhet

Syftet med Övrigt bidrag är att stimulera äldre till ökad aktivitet, bättre hälsa och social gemenskap. Övrigt bidrag kan även användas för att stimulera till deltagande inom ramen för äldreförvaltningens åtaganden.

Bidragsberättigad är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning. Bidragsberättigade kan också vara andra ideella föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun, som bedriver verksamhet för äldre (65+).

Sista dag för ansökan

Senast 1 februari.

Bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet

Bidrag till föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet syftar till att möjliggöra för ideella föreningar att bedriva öppen träffpunktsverksamhet för äldre personer bosatta i Haninge kommun utan krav på medlemskap.

Föreningsbidrag till äldre

Bidraget syftar till att underlätta och möjliggöra för ideella föreningar att bedriva öppen verksamhet mot och för äldre personer i Haninge kommun utan krav på medlemskap. Föreningens verksamhet ska vara kontaktskapande och bör avse ett förebyggande och/eller stödjande arbete.

Statsbidrag 2023

Statsbidraget finns för att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, inom det sociala området.

Länk till Socialstyrelsens hemsida där ni finner mer information om statsbidraget

Ansökningsblankett

Använd blanketten för att söka bidrag för pensionärsverksamhet. Gäller för grundbidrag, övrigt bidrag, föreningsbidrag och bidrag för föreningsdriven träffpunktsverksamhet. 

 

Kontakt

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Postadress
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Senast uppdaterad: 15 februari 2023