Bidrag för pensionärsverksamhet

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Hos äldreförvaltningen kan du söka bidrag för verksamheter riktade mot pensionärer. Det finns två olika bidrag: Grundbidrag och Övrigt bidrag. Bidragen söker ni via blankett.

Grundbidrag - pensionärsverksamhet

Bidragsberättigad är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning.

Grundbidraget utgår i huvudsak för att långsiktigt förbättra föreningens möjligheter att verka och utvecklas. Bidraget baseras på antalet betalande medlemmar mantalsskrivna i Haninge kommun.

Ansökan
Senast 1 februari.

Ansökan om grundbidrag för pensionärsverksamhet


Övrigt bidrag - pensionärsverksamhet

Syftet med Övrigt bidrag är att stimulera äldre till ökad aktivitet, bättre hälsa och social gemenskap. Övrigt bidrag kan även användas för att stimulera till deltagande inom ramen för äldreförvaltningens åtaganden.

Bidragsberättigad är pensionärsförening som tillhör PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund) eller annan pensionärsorganisation med lokal anknytning. Bidragsberättigade kan också vara andra ideella föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun, som bedriver verksamhet för äldre (65+).

Ansökan

Ansök senast 1 februari.

Ansökan - Övrigt bidrag för pensionärsverksamhet


Bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet

Ansökan sker via nedan blankett

Ansökan om bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet


Föreningsbidrag till äldre

Bidraget syftar till att underlätta och möjliggöra för ideella föreningar att bedriva öppen verksamhet mot och för äldre personer i Haninge kommun utan krav på medlemsskap. Föreningens verksamhet ska vara kontaktskapande och bör avse ett förebyggande och/eller stödjande arbete.

Ansökan om föreningsbidrag till äldre

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 november 2019