Föreningsbidrag

I Haninge kommun kan du söka ett flertal olika bidrag för din föreningsverksamhet. Bidragen sköts av olika förvaltningar och det kan därför vara olika kriterier och ansökningssätt beroende på vilket bidrag du söker.

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Bidrag kan sökas inom dessa områden

Idrott och övriga bidrag kultur och fritid

Här hittar du mer information om vilka bidrag Kultur- och fritidsförvaltningens hanterar.

Läs om bidrag för idrott och övriga bidrag kultur och fritid

Kulturbidrag

Kulturbidragen söks genom Rbok och sköts av kultur- och fritidsförvaltningen. De finns tre olika bidrag: grundbidrag, kulturarrangemangsbidrag och kultur-/kulturmiljöprojektbidrag.

Läs om kulturbidrag

Pensionärsverksamhet

Hos social- och äldreförvaltningen kan du söka bidrag för verksamheter riktade mot pensionärer. Det finns två olika bidrag: Grundbidrag och Övrigt bidrag. Bidragen söker ni via blankett.

Läs om bidrag för pensionärsverksamhet

Socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden ansvarar för att besluta om bidrag till föreningar som bedriver verksamhet utifrån socialnämndens verksamhetsområde och reglerar två typer av bidragsformer: Medlemsbidrag och upprättande av partnerskapsavtal.

Läs om bidrag inom social- och äldreförvaltningen

Sök bidrag via Rbok, kommunens bokning och bidragssystem

Många av föreningsbidragen från Haninge kommun söks via det digitala systemet Rbok. För att logga in i systemet behöver du vara godkänd föreningsadminstratör.

Här kan du läsa mer om Rbok och hur du ansöker om att bli föreningsadminstratör

Se film om hur man ansöker i Rbok

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021