Föreningsbidrag

I Haninge kommun kan du söka ett flertal olika bidrag för din föreningsverksamhet. Bidragen sköts av olika förvaltningar och det kan därför vara olika kriterier och ansökningssätt beroende på vilket bidrag du söker.

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Bidrag kan sökas inom dessa områden

Bidrag till idrotts- och friluftsföreningar

Här hittar du information om de bidrag som kan sökas av idrotts- och friluftsföreningar. 

Läs om bidrag för idrotts- och friluftsföreningar

Kulturbidrag och studieförbundsbidrag

Kulturbidrag och studieförbundsbidrag söks genom Rbok och sköts av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Läs om kultur- och studieförbundsbidrag

Pensionärsverksamhet

Hos social- och äldreförvaltningen kan du söka bidrag för verksamheter riktade mot pensionärer. Det finns två olika bidrag: Grundbidrag och Övrigt bidrag. Bidragen söker ni via blankett.

Läs om bidrag för pensionärsverksamhet

Socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden ansvarar för att besluta om bidrag till föreningar som bedriver verksamhet utifrån socialnämndens verksamhetsområde och reglerar två typer av bidragsformer: Medlemsbidrag och upprättande av partnerskapsavtal.

Läs om bidrag inom social- och äldreförvaltningen

Sök bidrag via Rbok, kommunens bokning och bidragssystem

Många av föreningsbidragen från Haninge kommun söks via det digitala systemet Rbok. För att logga in i systemet behöver du vara godkänd föreningsadministratör.

Här kan du läsa mer om Rbok och hur du ansöker om att bli föreningsadministratör

Se en film om hur man gör en ansökan i Rbok.

Rbok support

Har ni användarfrågor om Rbok kan ni kontakta oss via Epost.

Föreningsbyråns Rbok Support 

Senast uppdaterad: 7 mars 2023