Föreningsbidrag

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

I Haninge kommun kan du söka ett flertal olika bidrag för din föreningsverksamhet. Bidragen sköts av olika förvaltningar och det kan därför vara olika kriterier och ansökningssätt beroende på vilket bidrag du söker.

 


 

Sök bidrag via Aktivitetskortet på nätet, ApN

Många av föreningsbidragen från Haninge kommun söks via det digitala systemet ApN. För att logga in i systemet behöver er förening ett användarnamn samt ett lösenord.

Här kan du läsa mer om ApN och hur du ansöker om inloggningsuppgifter


Bidrag kan sökas inom dessa områden

Idrott och övriga bidrag kultur och fritid

Här hittar du mer information om följande bidrag: startbidrag, lokalt aktivitetsstöd (LOK), övrigt bidrag (kultur- och fritid), föreningsdriven öppen verksamhet, förstärkt bidrag för ridning, lokalbidrag för scouter, lokalhållande föreningar och studieförbundens bidrag.

Läs om bidrag för idrott och övriga bidrag kultur och fritid

Kulturbidrag

Kulturbidragen söks genom ApN och sköts av kultur- och fritidsförvaltningen. De finns tre olika bidrag: grundbidrag, kulturarrangemangsbidrag och kultur-/kulturmiljöprojektbidrag.

Läs om kulturbidrag

Pensionärsverksamhet

Hos äldreförvaltningen kan du söka bidrag för verksamheter riktade mot pensionärer. Det finns två olika bidrag: Grundbidrag och Övrigt bidrag. Bidragen söker ni via blankett.

Läs om bidrag för pensionärsverksamhet

Handikapporganisationer

Socialförvaltningen hanterar bidrag som är särskilt riktade till handikapporganisationer och föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete. På denna sida hittar du mer information om de bidragsformerna.

Läs om bidrag handikapporganisationer

Övriga inom socialförvaltningen

Dessa bidrag kan sökas av föreningar som arbetar förebyggande mot missbruk, våld, kriminalitet eller arbetar för att öka trygghet och motverkar socialt utanförskap eller som stödjer brottsoffer. Följande bidragsformer kan sökas: basbidrag och aktivitetsbidrag.

Läs om övriga bidrag inom socialförvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 april 2019