Lotteritillstånd

Föreningar verksamma i Haninge kommun kan söka tillstånd att anordna lotterier i kommunen.

Foto: Mostphotos

Ta reda på om du behöver lotteriregistrering

Grundregeln är att alla som anordnar lotterier behöver licens eller en registrering. Vissa lotterier som inte riktar sig till allmänheten och är små i sin omfattning får dock genomföras utan licens eller registrering. Undantagen finns i Spellagen 3 kapitlet 4-5 §§.

Kommunen registrerar lotterier som ska äga rum i kommunen, under en viss tid, maximalt fem år per registrering. För att kunna registrera er måste ni uppfylla en del villkor och lämplighetskrav som finns angivna i spellagen. För lotterier utanför Haninge kommunen, ber vi er kontakta Spelinspektionen för tillstånd.

Om du är osäker på om just ni behöver en registrering för ett lokalt lotteri kan du kontakta Spelinspektionen på 0152-650 100 eller www.spelinspektionen.se

Kontakta kommunen för att göra en registrering

Om du behöver registrera ert lotteri så fyll i blankett nedan och skicka in den Haninge Kommun, Föreningsbyrån, 136 81 HANINGE.

Till registreringen ska ni bifoga ett styrelsebeslut som visar att föreningen tänker ansöka eller ordna ett lotteri och att intäkten behövs för verksamheten. Ni behöver även skicka in, föreningens stadgar, föreningens senaste verksamhetsberättelse. Föreningen kommer att lämplighetsprövas ekonomiskt och viss kontroll av styrelsens kommer göras. Ni ska även utse en person som är ansvarig för lotteriet och skicka in personuppgifter.

kontakt

Richard Wendt
Verksamhetschef
Livskvalitet och folkhälsa norr
08-606 76  68
richard.wendt@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2022