Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Extraordinär ansökan för fristående grundskola

Ansökningshandlingar för tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd.

En fristående grundskola kan utöver ansökningar enligt ordinarie tidplan, göra en ansökan om tilläggsbelopp inför ett eventuellt mottagande av en elev med omfattande behov av stöd i verksamheten. Följande handlingar ska då skickas in:

  • Ordinarie ansökningsblankett förskoleklass/grundskolan
  • Åtgärdsprogram från den senaste skolan (ifall sådant saknas/inte kan rekvireras ska all annan känd pedagogisk dokumentation bifogas).
  • Den senaste skolans skriftliga dokumentation i samband med utredning av stödbehov (ifall sådan saknas/inte kan rekvireras ska all annan känd pedagogisk dokumentation bifogas).
  • I förekommande fall medicinska/psykiatriska utredningar

Om plötsliga och omfattande förändringar i stödbehov uppstår under pågående termin kan en extraordinär ansökan göras omedelbart. Ordinarie ansökningshandlingar används eftersom eleven är känd i verksamheten sedan tidigare.

Se mer under Ordinarie ansökningshandlingar grundskolan

Kontakt

Förskola och grundskola F-6

Lidia Abid
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 86 81
lidia.abid@haninge.se

Grundskola 7-9 och gymnasiet

Mikail Uzunel
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 81 56
mikail.uzunel@haninge.se 

System och behörighetsfrågor

Andreas Nilsson
08-606 73 21
andreas.a.nilsson@haninge.se

Ansökan och handläggningstider

Ansökningshandlingar skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Central stödavdelning
136 81 Haninge


Vid extraordinära ansökningar under pågående terminer är tiden för handläggning högst 4 veckor från det att komplett ansökan har kommit in med undantag under perioden vecka 43–47.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021