Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ordinarie ansökningshandlingar för grundskolan

Ansökningshandlingar för tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd.

I grundskolan är följande tre underlag obligatoriska och skall bifogas ansökan.

 1. Ansökningsblankett
 2. Elevhälsans skriftliga dokumentation i samband med utredning av särskilt stöd
 3. Åtgärdsprogram

Observera att ansökningar som saknar något av de obligatoriska underlagen inte kommer att behandlas.*

Ansökningsblankett ska ge svar på

 • Elevens personuppgifter och information om den sökande skolan
 • Utformning av den pedagogiska verksamheten i förhållande till den elev ansökan avser
 • Beskrivning av elevens funktionshinder/stödbehov, vilket ska göras detaljerat och konkret, relaterat till omfattningen på stödbehovet.
 • Beskrivning av hur eleven ska inkluderas och ges inflytande
 • Beskrivning av de riktade åtgärderna som ska genomföras med tilläggsbeloppet

Elevhälsans skriftliga dokumentation i samband med rektors utredning av särskilt stöd. Skollagen 3 kap 8 §, ska ge svar på:

 • En beskrivning av de stödbehov som behöver tillgodoses för att eleven ska nå kunskapskraven

Åtgärdsprogram. Skollagen 3 kap 9 §, ska ge svar på:

 • Elevens behov
  b. Hur dessa behov ska tillgodoses
  c. Hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas

Utöver ovanstående kan andra intyg och utredningar bifogas ansökan.

*gäller inte fristående verksamhet

Kontakt

Förskola och grundskola F-6

Lidia Abid
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 86 81
lidia.abid@haninge.se

Grundskola 7-9 och gymnasiet

Mikail Uzunel
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 81 56
mikail.uzunel@haninge.se 

System och behörighetsfrågor

Andreas Nilsson
08-606 73 21
andreas.a.nilsson@haninge.se

Ansökan och handläggningstider

Ansökningshandlingar skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Central stödavdelning
136 81 Haninge


Vid extraordinära ansökningar under pågående terminer är tiden för handläggning högst 4 veckor från det att komplett ansökan har kommit in med undantag under perioden vecka 43–47.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021