Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF står för skola, socialtjänst, polis och fritid och är riktat mot barn och unga i åldern 10-20 år. Det är ett samarbete mellan olika aktörer för att motverka att barn och unga begår brott och rekryteras till kriminella sammanhang.

Genom SSPF ska beslutsprocesserna kring unga i riskzon gå fortare, vilket är viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng. Att agera snabbt är en viktig del i arbetet med att förhindra och förebygga att barn och unga utvecklar ett beteende som bryter mot rådande normer och regler. 

Inom SSPF sker samverkan mellan myndigheter, förvaltningar och andra aktörer inom Haninge kommun.

SSPF-grupper

Det ska finnas en SSPF-grupp i varje kommundel. I SSPF ingår skolledning, elevhälsa samt representanter för social- och äldreförvaltningens förebyggarteam, närliggande fritidsgård och polisen. Gruppen möts regelbundet utifrån behov och lägesbild.

SSPF-grupperna samordnas av SSPF-koordinatorer från socialtjänsten och följs upp av samverkansforumet Effektiv Samordning Trygghet, EST- Strategisk som består av chefer från utbildningsförvaltningen, social- och äldreförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024