Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens hederspris för tillgänglighet

Haninge kommun delar ut ett tillgänglighetspris en gång om året. Här kan du nominera någon som du tycker ska vinna. Det kan vara en person, en förening eller ett företag som du anser bidragit till att samhället har blivit mer tillgängligt.

Ledarhund som sitter ner på marken. Foto: Mostphotos

Nomineringsperiod 2023

Nominera den eller dem du tycker är en värdig vinnare via formuläret längre ned på den här sidan. Sista dag att nominera är den 31 oktober 2023.

Kriterier för att bli nominerad

De som bäst utmärkt sig i Haninge kommun genom att verka för att öka tillgängligheten i samhället kan tilldelas priset. Det kan ha skett antingen genom en specifik insats under det senaste året eller genom ett långsiktigt arbete under de senaste tre åren.

Insatserna ska vara utförda inom Haninge kommun och avse ökad tillgänglighet i form av tillgängliga lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer, kollektivtrafik, tillgänglig information eller tillgängligt bemötande.

I bedömningen och jämförelsen av de nominerade förslagen värderas bland annat:

  • Hur många personer som berörs av det som genomförts
  • Hur stor effekten är för varje enskild person
  • Hur nyskapande och kreativt det genomförda är

Pris

Funktionshinderrådet delar ut ett pris på 10 000 kr till den person eller organisation som vinner hederspriset. Priset delas ut vid en ceremoni i kommunfullmäktige i december. 

Tillgänglighetspriset nominering

Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att samla in nomineringar till Haninge kommuns hederspris för tillgänglighet. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av Allmänt intresse.

De som nomineras via formuläret kommer att kontaktas av kommunen via telefon för att infomeras om att de blivit nominerade och vilka uppgifter som inkommit. 

Personuppgifter som skickas in via formuläret sparas i 2 veckor efter dess att nomineringsperioden har avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Datainspektionen
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Senast uppdaterad: 11 juli 2024