Nominera till hederspriset för tillgänglighet 2021

Kommunstyrelsen instiftade 2005 Haninge kommuns tillgänglighetspris. Priset delas ut en gång per år. Sedan 2005 har mycket hänt inom funktionshinderområdet, bland annat har begreppet tillgänglighet vidgats och inbegriper såväl fysisk som kommunikativ tillgänglighet och bemötande.

En glad flicka i cykelhjälm håller händerna på sitt cykelstyre i ett fast grepp och ser in i kameran. Bakom  henne kommer en glad kvinna och man i cykelhjälmar på varsin cykel. Foto: Mostphotos

Kriterierna för Haninge kommuns tillgänglighetspris har därför revideras för att fånga dessa aspekter. Uppdaterade kriterier innehåller en tydligare definition av begreppet tillgänglighet samt att priset omvandlas från ett pris med en prissumma till ett hederspris som delas ut i den nya formen från och med 2020. I och med att priset omvandlas till ett hederspris föreslås att endast en vinnare kan utses.

Välkommen att tipsa om någon, det kan vara en person, en förening eller ett företag, som bidragit till att samhället har förbättrats för personer med funktionsnedsättning. Vi önskar få veta vem som borde tilldelas hederspriset från Haninge kommuns funktionshinderområde.

Du kan skicka in tips under hela året genom att fylla i formuläret här på sidan.

Kriterier för att bli nominerad

De som bäst utmärkt sig i Haninge kommun genom att verka för att öka tillgängligheten i samhället kan tilldelas priset. Detta kan ha skett antingen genom en enskild specifik insats under det senaste året eller genom ett målmedvetet och uthålligt arbete under de senaste tre åren.

Insatserna ska vara utförda inom Haninge kommun och kan avse ökad tillgänglighet i form av tillgängliga lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer, kollektivtrafik, tillgänglig information eller tillgängligt bemötande .

I bedömningen och jämförelsen av de nominerade förslagen värderas bland annat:

  • Hur många personer som berörs av insatsen
  • Hur stor effekten är av insatsen för varje enskild person
  • Hur nyskapande och kreativ insatsen är

Pris

Social- och äldreförvaltningens verksamhet Snickeri & bygg har tagit fram ett vandringspris som tilldelas den person eller organisation som mottar hederspriset. Priset delas ut vid en ceremoni i slutet av året.

Sista dag att nominera

15 oktober 2021.

Tillgänglighetspriset

Fält märkta * måste fyllas i.

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att samla in nomineringar till Haninge kommuns hederspris för tillgänglighet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du godkänner.

Dina personuppgifter sparas i 1 (ett år) eller efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Senast uppdaterad: 20 september 2021