Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen innebär att barn, ungdom eller vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjligheten till avlastning.

Insatsen vänder sig till dig som:

  • Har en funktionsnedsättning
  • Behöver miljöombyte och stimulans
  • Har förälder som behöver avlastning

För att få korttidsvistelse behöver du ett beslut från en LSS-handläggare på social- och äldreförvaltningen, vi gör alltid en individuell prövning av behovet. Du eller ditt barn kan få korttidsvistelse antingen i form av korttidshem, korttidsfamilj eller som lägervistelse.

Korttidshem

Korttidshem är en insats som Haninge kommun erbjuder i egen regi. Det är ett "extrahem" dit barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan komma, vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dagar per månad. Hur stödet utformas under vistelsen bestämmer du i nära samråd med personalen på korttidshemmet. Under vistelsen ska du kunna fortsätta i barnomsorg, skola och dagliga verksamhet. Du har tillgång till ett eget rum, gemensamt vardagsrum, kök och personal dygnet runt. Under vistelsen ansvarar områdesansvarig vårdcentral för hälso- och sjukvårdsinsatserna. Det innebär att sjuksköterskan på vårdcentralen delar dosetter inför vistelsen samt utbildar personalen på korttidshemmet så att de kan överlämna läkemedel och utföra andra hälso- och sjukvårdsinsatser.

Korttidsfamilj

Korttidsfamilj är en familj som tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem, oftast en till två helger per månad beroende på ditt barns behov. Korttidsfamiljen ger ditt barn möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som du som förälder eller annan vårdnadshavare får avlastning. Familjerna rekryteras och godkänns av social- och äldreförvaltningen.

Lägervistelse

En insats som barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ha behov av (inte egen regi). Vistelsen kan vara i form av helgläger, sportlovsläger eller sommarläger som innebär övernattning och att du deltar i olika aktiviteter. Det finns många olika läger och kolloverksamheter. Kontakta LSS-avdelningen om vilka läger eller kollovistelser som finns just nu.

Vad kostar korttidsvistelsen

Plats och omsorg under korttidsvistelse kostar ingenting. Du betalar endast för det som inte är personligt stöd – till exempel mat, aktiviteter och fickpengar vid utflykter. På korttidshemmet kan det tillkomma en avgift upp till högkostnadsskyddet för hembesök när man är över 18 år. 

Så ansöker du om korttidsvistelse

För att ansöka om en plats på korttidshem fyller du i och skickar in blanketten "Begäran om särskilda insatser enligt LSS" (kryssa i rutan "korttidsvistelse").

HANINGE KORTTIDSHEM

  • Tyrestavägen 34 och 36, Vendelsö
  • Södra Jordbrovägen 163, Jordbro

Tips och råd

Här kan du läsa mer om tankar och känslor som kan vara svåra att prata om i familjer där det finns barn med funktionsnedsättning.

anhöriga.se/opratat

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut
Avdelning funktionsnedsättning
08-606 70 00

Frågor om Haninge korttidshem
Gunilla Lundén
Enhetschef
08-606 73 28

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Fax
08-606 80 69

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med LSS-handläggaren
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)

Senast uppdaterad: 20 september 2021