Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen innebär att barn, ungdom eller vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjligheten till avlastning.

Insatsen vänder sig till dig som:

  • Har en funktionsnedsättning
  • Behöver miljöombyte och stimulans
  • Har förälder som behöver avlastning

För att få korttidsvistelse behöver du ett beslut från en LSS-handläggare på socialförvaltningen, vi gör alltid en individuell prövning av behovet. Du eller ditt barn kan få korttidsvistelse antingen i form av korttidshem, korttidsfamilj eller som lägervistelse.

Korttidshem

Korttidshem är en insats som Haninge kommun erbjuder i egen regi. Det är ett "extrahem" dit barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan komma, vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dagar per månad. Hur stödet utformas under vistelsen bestämmer du i nära samråd med personalen på korttidshemmet. Under vistelsen ska du kunna fortsätta i barnomsorg, skola och dagliga verksamhet. Du har tillgång till ett eget rum, gemensamt vardagsrum, kök och personal dygnet runt. Under vistelsen ansvarar områdesansvarig vårdcentral för hälso-och sjukvårdsinsatserna. Det innebär att sjuksköterskan på vårdcentralen delar dosetter inför vistelsen samt utbildar personalen på korttidshemmet så att de kan överlämna läkemedel och utföra andra hälso-och sjukvårdsinsatser.

Korttidsfamilj

Korttidsfamilj är en familj som tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem, oftast en till två helger per månad beroende på ditt barns behov. Korttidsfamiljen ger ditt barn möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som du som förälder eller annan vårdnadshavare får avlastning. Familjerna rekryteras och godkänns av socialförvaltningen.

Lägervistelse

En insats som barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ha behov av (inte egen regi). Vistelsen kan vara i form av helgläger, sportlovsläger eller sommarläger som innebär övernattning och att du deltar i olika aktiviteter. Det finns många olika läger och kolloverksamheter. Kontakta LSS-avdelningen om vilka läger eller kollovistelser som finns just nu.

Vad kostar korttidsvistelsen

Plats och omsorg under korttidsvistelse kostar ingenting. Du betalar endast för det som inte är personligt stöd – till exempel mat, aktiviteter och fickpengar vid utflykter. På korttidshemmet kan det tillkomma en avgift upp till högkostnadsskyddet för hembesök när man är över 18 år. 

Så ansöker du om korttidsvistelse

För att ansöka om en plats på korttidshem fyller du i och skickar in blanketten "Begäran om särskilda insatser enligt LSS" (kryssa i rutan "korttidsvistelse").

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019