Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Daglig verksamhet och kurser

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet och om kursen VIP - Viktig Intressant Person.

Två kvinnor sopar grus från asfalten Foto: Marie Meurk

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är arbetsuppgifter inom olika verksamheter för att ge dig en meningsfull sysselsättning. Den dagliga verksamheten är till för vissa av dem som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet är frivilligt, du bestämmer själv om du vill ansöka om insatsen.

Läs mer om daglig verksamhet

VIP - Viktig Intressant Person

VIP är en gruppkurs för dig intellektuell eller psykisk funktionsvariation. Under kursen pratar vi om självkänsla och relationer och övar på att vara tydliga med vad vi vill och att lära oss att förstå och tycka om oss själva.

Läs mer om VIP-kursen

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022