Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning och inte står till arbetsmarknadens förfogande kan ansöka om daglig verksamhet. Där får du arbetsuppgifter som gör att du får en meningsfull sysselsättning på dagarna.

Vem kan ansöka om daglig verksamhet?

Daglig verksamhet erbjuder arbetsuppgifter inom olika verksamheter för dig som har funktionsnedsättning som ingår i grupp 1 och 2 i LSS.

Läs mer om LSS och vem som kan få stöd

Vad är daglig verksamhet? 

När du blivit godkänd för daglig verksamhet erbjuds du arbetsuppgifter inom en verksamhet som passar dig. Målet är att ge dig en meningsfull sysselsättning på dagarna.

När du har daglig verksamhet är det viktigt att du får en sysselsättning som passar just dig. Innehållet ska kännas intressant, meningsfullt och utvecklande. 

Kostnad och ersättning

Daglig verksamhet är kostnadsfritt. Det är ingen anställning men du som deltar får habiliteringsersättning.

Kundval 

Enligt lagen om valfrihet har vi kundval inom daglig verksamhet. Det innebär att du kan välja mellan att ha kommunen som utförare eller att ha en privat utförare, så länge den är godkänd av kommunen. 

Här ser du alla dagliga verksamheter

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om daglig verksamhet:
08-606 70 00 (kommunens växel)

Frågor om verksamheterna och studiebesök ställer du till enhetscheferna

Anette Lundberg, Sofia Tylling och Birgitta Wåhlin som nås via växeln 08-606 70 00

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med din handläggare
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)
  • Skriva till social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun, 136 81 Haninge
  • Maila social- och äldreförvaltningen: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2023