Föräldraträffar, cirklar och föreläsningar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. I vårt populära föräldraskapsstöd tar vi del av modern forskning och av varandras erfarenheter för att diskutera och lära oss mer om föräldraskap, varför barn gör som de gör och hur man kan minska konflikter.

En seriestrip med en mamma och ett barn i en mataffär Foto: Illustration av Cecilia Torudd

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en god och kärleksfull uppväxt.

Därför erbjuder vi gruppträffar där vi tar del av modern forskning och av varandras erfarenheter. Tillsammans diskuterar vi vardagssituationer som de flesta föräldrar kan känna igen och lär oss av varandra.

Träffarna riktar sig inte bara till dig som upplever att du har problem i din relation med ditt barn utan finns till för alla.

Här hittar du föräldraträffar, cirklar och föreläsningar:

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022