Föräldraträffar, cirklar och föreläsningar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en god och kärleksfull uppväxt.

En seriestrip med en mamma och ett barn i en mataffär Foto: Illustration av Cecilia Torudd

I våra populära gruppträffar tar vi del av modern forskning och av varandras erfarenheter. Tillsammans diskuterar vi kring vardagssituationer som de flesta föräldrar kan känna igen.

Träffarna riktar sig inte bara till dig som upplever att du har problem i din relation utan finns till för alla.

Här hittar du föräldraträffar, cirklar och föreläsningar:

Senast uppdaterad: 5 april 2022