Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stöd till föräldrar med barn 0-18 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. I vårt populära föräldraskapsstöd tar vi del av modern forskning och av varandras erfarenheter för att diskutera och lära oss mer om föräldraskap, varför barn gör som de gör och hur man kan minska konflikter.

Familj i skogen. Foto: Mostphotos.com

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en god och kärleksfull uppväxt.

Därför erbjuder vi olika typer av föräldrastöd där vi tar del av modern forskning och av varandras erfarenheter. Tillsammans diskuterar vi vardagssituationer som de flesta föräldrar kan känna igen och lär oss av varandra.

Träffarna riktar sig inte bara till dig som upplever att du har problem i din relation med ditt barn utan finns till för alla.                                      

Senast uppdaterad: 19 juni 2024