Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Det är barnets bästa som ska vara vägledande i alla beslut som rör adoption.

En pappa , en mamma  och en liten flicka sitter och samtalar med en läkare Foto: Mostphotos

 Det finns två sätt att adoptera:

  • internationell adoption (adoption av ett barn från utlandet)
  • närståendeadoption (adoption av sambos eller make/makas barn). 

Du som vill adoptera ska ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag men ålder är en faktor i den samlade bedömningen.

Det går att adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar ni tillsammans.

Internationell adoption

De flesta adoptioner sker med hjälp av auktoriserad adoptionsorganisation. Om adoptionen sker på annat sätt kallas det enskild adoption. Enskilda adoptioner gäller främst barn du känner sen tidigare, ofta en släktings barn. Din kontakt med familjerätten på kommunen är densamma oavsett om du känner barnet sen tidigare eller inte. 

Så här går det till

Börja med att kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Efter samtalet får du gå en obligatorisk avgiftsbelagd föräldrautbildning (FIA). Utbildningen anordnas av Stockholms stad och omfattar 21 studietimmar. Utbildningen handlar bland annat om att få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov.

Efter utbildningen lämnas ansökan i form av en blankett och intyg om genomförd utbildning till oss på familjerätten. När vi fått ansökan startar vi en så kallad medgivandeutredning som utreder om du/ni som vill adoptera är lämpliga. Du ansöker med hjälp av blankett Adoption 5 på MFOFs hemsida. 

Vid bedömningen tas särskild hänsyn till dina kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov samt adoptionens innebörd, ditt hälsotillstånd, dina personliga egenskaper, din sociala situation, relationen till din eventuella partner och ditt nätverk.

Det är socialnämnden i Haninge kommun som efter förslag från familjerätten beslutar om medgivande ska ges eller inte.

Ett medgivande gäller i tre år och prövas av familjerätten efter två år för att se om samma omständigheter fortfarande gäller. Har ni inte fått ett barnbesked inom tre år behöver en ny ansökan om medgivande göras. När ett barnbesked kommer ska du/ni kontakta familjerätten för samtycke till att adoptionsprocessen får fortsätta.

När barnet anlänt till Sverige behöver tingsrätten i vissa fall fatta beslut om adoption. Detta sker efter ansökan från den/de blivande adoptivföräldrarna. Familjerätten har ett fortsatt ansvar att skriva uppföljningsrapporter samt ge familjen råd och stöd.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera din make/makas eller sambos barn ska du ansöka om detta hos tingsrätten. Tingsrätten ger sedan familjerätten i uppdrag att utreda om en adoption bedöms vara till barnets bästa.

Kontakt familjerätten

sof-familjeratt@haninge.se

08-606 70 09

Telefontid:

Måndag och Tisdag 13.00 – 14.30

Onsdag  9.00 – 10.30

Torsdag 15.00 – 16.30

Besöksadress:

Haninge kommunhus,
Rudsjöterrassen 2

E-tjänst för samlade meddelanden

Du som har ett pågående ärende med Haninge kommun i individ- och familjeomsorgsfrågor kan använda en e-tjänst för att kunna skicka eller ta emot meddelanden till eller från samtliga medarbetare du har kontakt med.

Läs mer om e-tjänsten

Senast uppdaterad: 1 mars 2023