Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

MiniMaria Haninge

Till MiniMaria Haninge kan du som är ung eller förälder vända dig för att få stöd i frågor som rör alkohol, narkotika eller spel om pengar. Öppenvårdsmottagningen är till för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år.

MiniMaria i Haninge

MiniMaria Haninge är ett samarbete mellan Haninge kommun och Region Stockholm. Vi som jobbar här är kuratorer, sjuksköterskor och läkare.

MiniMaria Haninge erbjuder rådgivning, bedömning, behandling samt övervakade urinprov. Vi erbjuder också föräldrastöd och anhörigstöd, både enskilt och i grupp.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss, men behöver du individuellt anpassad behandling efter det att du genomgått en bedömning så behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten.

Besöken är kostnadsfria och sker efter tidsbokning via telefon.

MiniMarias anhöriggrupp

Vi erbjuder anhöriggrupper som vänder sig till föräldrar och anhöriga till personer som är 18 till 25 år och som har problem med drog- eller alkoholmissbruk. I gruppen kan du dela dina erfarenheter, lyssna på andra och få mer kunskap.

Vi träffas en gång i veckan, vid totalt sex tillfällen. Träffarna är kostnadsfria. Kontakta oss om du är intresserad av att delta i en anhöriggrupp.

Kontakt

minimaria@haninge.se

Besöksadress
Handens stationsväg 19, plan 4

Behandlare och Samordnare MiniMaria Haninge
Anna-Karin  
08-606 7522

Sjuksköterska på MiniMaria Haninge, Region Stockholm
08-123 474 20 eller 08-12347370


Vid akut oro, vänd er till Maria Ungdom. Telefon: 08-123 474 10. Besöksadress: Finsens väg 1 (S:t Görans sjukhus, Fridhemsplan)

Stöd till dig som drabbas av någons beroende

Barn till föräldrar med beroende
Vi har grupper för barn och tonåringar som har förälder med beroendeproblematik. Här får du bland annat lära dig hur du kan undvika att bli alltför påverkad av missbruket.
Kontakta HANBA för mer information

Förälder till barn med beroende
För dig som är förälder till ett barn som går eller har gått på MiniMaria finns ett föräldraprogram som ger dig stöd och kunskap.
Kontakta MiniMaria för mer information

Anhörig till någon med beroende
Det finns stöd för dig som drabbas av, eller är påverkad av någon annans missbruk.
Kontakta Öppenvård beroende och behandling för mer information

Digitalt anhörigstöd
Genom En bra plats kan du få anhörigstöd dygnet runt digitalt. Här finns möjlighet till stöd genom information, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Läs om En bra plats

E-tjänst för samlade meddelanden

Du som har ett pågående ärende med Haninge kommun i individ- och familjeomsorgsfrågor kan använda en e-tjänst för att kunna skicka eller ta emot meddelanden till eller från samtliga medarbetare du har kontakt med.

Läs mer om e-tjänsten

Senast uppdaterad: 26 mars 2024