Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste föräldraskapet för den som inte fött barnet fastställas genom en bekräftelse.

En pappa sover med ett spädbarn på bröstet Foto: PublicDomainPictures

Ett gift par blir automatiskt barnets föräldrar och vårdnadshavare. Från och med 1 januari 2022 gäller detta även samkönade par.

Om ett barn flyttat till Sverige efter födseln och Skatteverket inte registrerat fader- eller föräldraskapet måste detta också fastställas i familjerätten.

Så här går det till

Du kan bekräfta ditt föräldraskap via en enkel e-tjänst hos Skatteverket. Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten.

Mer information om hur det går till och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig 

För dig som inte kan eller missar att använda Skatteverkets digitala tjänst gäller följande;

Familjerätten i den kommun där den som fött barnet är folkbokförd ansvarar för att fastställa föräldraskapet. Det ska göras 14 dagar efter barnets födsel. Skatteverket underrättar familjerätten om det behövs.

Är du som fött barnet inte folkbokförd får barnet inget personnummer. I det fallet behöver familjerätten, innan eventuell faderskapsutredning inleds, göra en bedömning av om föräldraskapet kommer kunna fastställas eller inte. Familjerätten skickar ett brev till dig som fött barnet och ber dig ta kontakt med oss. Handlingar skrivs under vid ett bokat besök. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas.

När ingen oklarhet råder

Föräldrar som båda är övertygade om att de är barnets föräldrar kan underteckna handlingar vid varsitt enskilt eller ett gemensamt besök hos familjerätten. Båda måste uppvisa giltig legitimation.

När det är oklart vem som är barnets andre förälder

Om det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är barnets andre förälder kan familjerätten besluta om dna-test. 

Om du som fött barnet inte vet vem barnets andre förälder är eller var denne befinner sig ska du ändå ta kontakt med familjerätten. Familjerätten har en skyldighet att utreda vem som är barnets andre förälder.

Innan barnet är fött

Att bekräfta föräldraskapet digitalt är det snabbaste sättet att få detta registrerat hos Skatteverket. I och med detta kommer det sällan bli aktuellt för föräldrar att underteckna handlingar genom besök hos familjerätten innan barnet är fött. Den tillfälliga föräldrapenningen, de så kallade 10 dagarna, kan anmälas till Försäkringskassan först efter barnets födelse. Att underteckna handlingar i förtid är därför inte nödvändigt.

Barnets namn

Ansökan om barnets namn ska göras till Skatteverket. Om föräldrarna önskar ge barnet den andre förälderns efternamn kan detta ske först efter faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen är klar.

Mer om namngivning och namnbyte

Surrogatföräldraskap

Surrogatmödraskap är inte tillåtet enligt svensk lagstiftning. Faderskapsutredning inleds först när barnet har anlänt till Sverige och förvärvat hemvist här.

Vårdnad

När barnet föds blir den som fött barnet ensam vårdnadshavare om hon är ogift. Om ni föräldrar är överens om gemensam vårdnad kan en anmälan om detta göras i samband med föräldraskapsbekräftelsen. Ni kan även vänta med detta och, om ni är överens, längre fram anmäla direkt till Skatteverket.

Kontakt familjerätten

sof-familjeratt@haninge.se

08-606 70 09

Telefontid:

Måndag och Tisdag 13.00 – 14.30

Onsdag  9.00 – 10.30

Torsdag 15.00 – 16.30

Besöksadress:

Haninge kommunhus,
Rudsjöterrassen 2

E-tjänst för samlade meddelanden

Du som har ett pågående ärende med Haninge kommun i individ- och familjeomsorgsfrågor kan använda en e-tjänst för att kunna skicka eller ta emot meddelanden till eller från samtliga medarbetare du har kontakt med.

Läs mer om e-tjänsten

Senast uppdaterad: 1 mars 2023